Kategorier
Værktøjer & Materialer / Seksuel chikane

Mangfoldige perspektiver på seksuel chikane

En undersøgelse af LGBT+ personers og etniske minoriteters erfaringer med seksuel chikane og faglige anbefalinger til forebyggelse og håndtering

Dette notat er udarbejdet ud fra et ønske om at videreudvikle og bidrage med nye vinkler til det faglige arbejde med seksuel chikane, sådan at det inkluderer flere af de grupper på arbejdsmarkedet, der er særligt udsat for seksuel chikane. Specifikt har notatet fokus på LGBT+ personers og etniske minoriteters erfaringer med seksuel chikane, fordi vi kan vi se, at der – især i dansk kontekst – mangler viden om, hvordan etnicitet og LGBT+ status spiller ind på udsatheden for seksuel chikane. Samtidig viser de første faglige survey-undersøgelser om seksuel chikane i Danmark, som inddrager LGBT+ personer, at LGBT+ personer er overrepræsenteret i forhold til at være udsat for seksuel chikane. Ligeledes fremgår det af enkelte danske og flere udenlandske undersøgelser, at etniske minoriteter også er overrepræsenterede i forhold til seksuel chikane. Disse undersøgelser – sammen med vidnesbyrd fra tillidsvalgte og medlemmer – har givet os en formodning om, at der er udfordringer, vi har brug for at få mere viden om. Samt har vist et behov for, at vi finder måder at adressere og løse disse udfordringer.

Vi har derfor gennem interview med medlemmer med henholdsvis LGBT+ baggrund eller/og etnisk minoritetsbaggrund samt ved at samle eksisterende undersøgelser fra Danmark, Skandinavien og Storbritannien undersøgt, hvordan chikanen udspiller sig. Ligeledes har vi undersøgt hvad karakter og konsekvenser chikanen har, og hvordan LGBT+ baggrund og etnisk minoritetsbaggrund er på spil. Formålet er ved hjælp af den nye viden at udforme en række anbefalinger til handlemuligheder for tillidsvalgte og de faglige organisationer.

Notatet er opbygget på følgende måde: I kapitel 1 beskriver vi forekomsten af seksuel chikane blandt etniske minoriteter og LGBT+ personer ud fra eksisterende undersøgelser. I kapitel 2 og 3 fremlægger vi en analyse af de indsamlede interviews med henholdsvis LGBT+ personer og etniske minoriteter. I disse to kapitler indgår også et interview med en interviewperson, der både er LGBT+ person og etnisk minoritet. Vi har ladet citater og stemmerne på de interviewede fylde meget i disse to kapitler, sådan at man som læser får et indblik i, hvordan de interviewede LGBT+ personer og etniske minoriteter selv beskriver deres erfaringer med seksuel chikane. I kapitel 4 præsenterer vi en række anbefalinger til tillidsvalgte og til fagforbundene i FH om, hvordan der kan arbejdes med forebyggelse og håndtering af seksuel chikane blandt LGBT+ personer og etniske minoriteter. Anbefalingerne starter på side 38, og kan læses selvstændigt.

FIU-Ligestilling marts 2023