Kategorier
Værktøjer & Materialer / Konflikthåndtering

Mangfoldig konflikthåndtering på arbejdspladsen

Konflikter er en naturlig del af livet og dermed også af hverdagen på en arbejdsplads, hvor vi er mennesker samlet med forskellige erfaringer, behov og baggrunde.

Konflikter er ikke mindst en del af arbejdet, når du som tillidsvalgt arbejder med ligestilling og mangfoldighed. Det er de, fordi ligestillingsarbejde ofte indebærer forandringer, og nogle gange konflikter, relateret til forskellige behov, ressourcer og status. Konflikter hvor I som kollegaer kan have mange forskellige ”følelser på spil”, afhængigt af hvor I står i forhold til udfordringerne1.

Denne guide er til dig, som ønsker at arbejde med konflikterne på din arbejdsplads på en måde, hvor I bliver klogere på hinanden som kollegaer og får et bedre samarbejde. I denne guide forstår vi ikke konflikter som noget negativt, men som noget vi kan lære af, og som kan være en nødvendig del af vejen til at opnå en mere ligestillet arbejdsplads, hvor alle trives.
Uanset køn, kønsudtryk, etnicitet, kropsstørrelse, handicap, alder og seksualitet.

Som samfund og på arbejdspladserne udfordres vi lige nu af forskellige konflikter, der drejer sig om, eller er et resultat af, manglende ligestilling.

  • #Me too-bevægelsen har genstartet debatten om seksuel chikane og sexisme på arbejdspladsen, og om hvordan vi bedst muligt kan håndtere situationer, hvor kollegaeer oplever deres grænser blive overskredet.
  • Vi har fået større opmærksomhed på, at racisme ikke kun er noget nogle bevidst udøver, men også kan komme til udtryk i ubevidste fordomme eller samfundsstrukturer. F.eks. ved at etniske minoriteter bliver forskelsbehandlet, når de leder efter praktikplads og job eller må høre nedsættende ord eller jokes fra kollegaer, der ikke er opmærksom på, eller tager ansvar for, konsekvenserne.
  • Nye måder at forstå køn, der går udover ”mand og kvinde”, og træthed overfor gamle ideer om hvad “en rigtig mand” eller kvinde er og kan, gør at vi må lære nye måder at tale og omgås hinanden på.

Vi står i en situation, hvor nogle føler sig overvældet og synes udviklingen går meget hurtigt, mens andre er trætte af at vente på en ligeværdig behandling. Det er udfordringer som disse, vi med guiden ønsker at give dig inspiration og nye metoder til at håndtere.

Helt konkret vil du i guiden blive introduceret til, det vi kalder “Mangfoldig Konflikthåndtering”, som handler om at genoprette de gode relationer mellem kollegaerne efter en konflikt, der har afsæt i mangfoldighed, og forstå hvad man kan lære af den.

Vi håber at guiden kan give stof til eftertanke, mod på handling, og en større tro på at vi godt kan gøre det sammen – også når vi er meget forskellige og skal arbejde side om side.