Kategorier
Værktøjer & Materialer / Kønsligestilling Mænd og ligestilling

Mænd, fagbevægelse og ligestilling

Mænd, fagbevægelse og ligestilling
Reflektioner og inspiration til formidlere, mødeledere og undervisere

Mænd i relation til ligestilling har ikke været højt på dagsordenen i samfundet, indimellem har der været specifikke projekter rettet imod mænd, men det at tale direkte og overordnet om mænds uligestilling er fraværende i den offentlige debat. FIU-Ligestillingspartnerskabet har i andet halvår 2017 og det meste af 2018 forsøgt at fokusere på emnet mænd og mænds ligestilling. Målet har været at skabe aktiviteter, hvor mænd har mulighed for at drøfte de særlige udfordringer, de møder i hverdagen. I den forbindelse har vi afholdt kurser og workshops, hvor mænd uden tilstedeværelse af kvinder, har kunne dele perspektiver og erfaringer.

Med udgangspunkt i det arbejde har vi i dette notat sat fokus på de gevinster og problemstillinger, der kan opstå i arbejdet med mænd og ligestilling. Notatet er således et redskab til afdækning af, hvilke overvejelser man kan gøre sig, når der arbejdes med formidling til mænd om ligestilling. Notatet er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der er gjort, samt den viden der er oparbejdet i løbet af projektperioden på ca. 1 år.

Vi har set, at det kan have en positiv virkning, at mænd får rum til at tale med mænd, uden at kvinder er tilstede og kvinder kan tale med kvinder uden at mænd er tilstede, når emnet er ligestilling. Et et-kønnet rum kan skabe et tryggere diskussionsmiljø, idet der bliver plads til at sige alt det man tænker, uden at ”det andet køn” forholder sig til det. Set ud fra et mandligt perspektiv, kan ligestilling ofte have en klang af, at være noget kvinder kæmper for. Kvinder kan opleves som havende ”patent” på ligestillingsdiskussionen, hvorved mænd bliver underrepræsenteret i ligestillingssammenhænge.

Det vil være en fordel for begge køn, hvis flere mænd bliver mere aktive og offensive i ligestillingsarbejdet. Der er mange grundlæggende menneskelige vilkår, som kommer til syne i ligestillingsarbejdet. Vilkår som mange mænd kunne have stor gavn af at diskutere og nå til en dybere forståelse af. Eksempelvis er erkendelsen af, at det at være en mand er at have et køn tit en øjenåbner for mænd. Med den erkendelse åbnes muligheden for at forstå, at i mange professionelle sammenhænge er dét at være mand en fordel i forhold til at være kvinde, og i andre sammenhænge er det en ulempe at have kønnet ”mand”.

I notatet er udfoldet vores refleksioner, oplevelser og erfaringer til dig der er mødeleder, formidler eller på anden måde nøgleperson, som gerne vil inddrage mænds perspektiv i
ligestillingsprojektet.

Det er vores håb, at du kan bygge videre på vores erfaringer og refleksioner og måske endda, som vi, få nogle ahaoplevelser, der kan inspirere dig i dit videre arbejde med
ligestilling.

FIU-Ligestilling
Efteråret 2018.