Kategorier
Værktøjer & Materialer / Kønsligestilling

Notat: Ligestilling på den digitale arbejdsplads

Antallet af hjemmearbejdsdage stiger støt. Det er selvom over halvdelen af beskæftigede danskere ikke kan arbejde hjemmefra. Denne udvikling giver anledning til at undersøge, hvad fremtidens arbejdsliv bringer af nye betingelser for ligestilling på arbejdspladsen.

Hjemsendelsen under covid-19 pandemien betød nye arbejdstilgange for mange danske arbejdspladser. Efter genåbningen har nogle ting hængt ved. Hjemmearbejdsdagen er for nogen blevet en mere fast del af deres arbejdsliv, og stadig flere møder ind hjemmefra og deltager i møder over Teams eller Zoom. For mange har muligheden for at arbejde hjemmefra gjort arbejdsdagen lettere eller mere produktiv, men det digitale fjernarbejde bringer også risici i form af stress, skæve kønnede dynamikker, sexisme, digital chikane og herunder seksuel chikane.

Den digitale arbejdsplads betyder også, at mange har mulighed for at arbejde hvor og hvornår, det passer dem bedst. For nogen er det en fordel, men for andre kan det give en følelse af aldrig at have fri. Undersøgelser viser, at særligt kvindelige ansatte med børn kan opleve, at deres fritid og arbejdstid smelter sammen, og at det kan have negative konsekvenser for helbredet på længere sigt.

Vi har udarbejdet dette notat for at give baggrundsviden og redskaber til tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, så du som tillidsvalgt er rustet til at håndtere de nye risici på den digitale arbejdsplads.

Dette notat er særligt rettet mod arbejdspladser, hvor der er en høj grad af hjemmearbejde og arbejde fra digitale enheder såsom mobil og computer udenfor arbejdspladsen.

I notatet kan du læse om:

  • Digital chikane herunder seksuel chikane
  • Hjemmearbejde og risici forbundet med vold i hjemmet
  • Online møder
  • Sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv på den digitale arbejdsplads
  • Det ”digitale glasloft”

I hvert afsnit præsenteres du for den seneste viden, opmærksomhedspunker og handlemuligheder.

God læselyst,
FIU-Ligestilling marts 2023