Kategorier
Værktøjer & Materialer / Mænd og ligestilling

Ligestilling for mænd

Denne pjece er tiltænkt fagbevægelsens tillidsvalgte, der har et ønske om at arbejde med ligestilling.

Ligestilling mellem kønnene er sund fornuft og uundgåeligt i et moderne samfund. Vi skal kunne leve ligeværdige liv uanset køn, og alle køn skal kunne udfolde deres potentiale til glæde for dem selv og fællesskabet. Det er desværre ikke muligt i dag, og hvis vi skal i mål med det, skal mændene med i den forandring. Mænd har historisk set ikke været en del af ligestillingskampen. Men tiderne skifter, og i dag er mænd tiltagende bevidste om kønnets betydning for vores livsvilkår, og særligt på områder som sundhed og forældreskab rører mændene på sig. Denne pjece er tænkt som en støtte i den proces, til inspiration, til hjælp og til refleksion.

Pjecen er skrevet med inspiration fra FIU-Ligestillingsprojektet: ”Mænd, fagbevægelse og ligestilling”, der i 2018 har arbejdet med temaet. I projektet blev der afholdt kurser udelukkende for mænd med fokus på mænds ligestilling, og samtidig blev der afholdt workshops med deltagelse af både mænd og kvinder. Projektet har bibragt nogle af de erfaringer og indsigter, som vi deler her.

I håbet om at du kan drage brug af vores erfaringer, har vi opstillet en række temaer, som vi mener, kan have betydning, når mænd ønskes inddraget i ligestillingsarbejdet.

God læselyst.

FIU-Ligestilling
November 2018.