Kategorier
Værktøjer & Materialer / Pjecer Værktøjer til brug på arbejdspladsen

Lige løn for lige arbejde -uanset køn. En trin for trin guide

Lige løn for lige arbejde -uanset køn. En trin for trin guide

Denne håndbog er udgivet af FIU-Ligestilling med tilladelse fra International Labour Office (ILO). Dansk oversættelse © 2011 af jan Halfdan Petersen. Oversat og reproduceret efter tilladelse. Annelise Rasmussen, 3f, er initiativtager til projektet i samarbejde med FIU-Ligestilling. Den originale version af dette arbejde var publiceret af den internationale arbejdsorganisation ILO, Geneve, under titlen Promoting equity. Gender-neutral job evaluation for equal pay: A step-by-step guide. © 2008 International Labour Organization.

Håndbogens indhold
De meget store lønmæssige skævheder på grund af køn er et af de mest gennemgående træk på arbejdsmarkedet overalt i verden. Selvom løngabet mellem kønnene visse steder er blevet indsnævret, arbejder kvinder generelt set for en lavere løn end mænd. det er der en fortsat tendens til på trods af de iøjnefaldende forbedringer af kvinders uddannelsesmæssige kompetencer og arbejdserfaring, der er sket.

Processen med at udvikle og anvende arbejdsvurderingsmetoder er mindst ligeså vigtig som disse metoders tekniske indhold, eftersom der på alle trin i deres opbygning og anvendelse kan opstå en risiko for utilsigtede kønsrelaterede fordomme. Formålet med denne publikation er at behandle de kønsrelaterede fordomme på en mere systematisk måde og imødegå problemerne ved at give en trinvis anvisning på, hvordan man udvikler og anvender en arbejdsvurderingsmetode uden kønsrelaterede fordomme.

Ligeløn mellem kvinder og mænd er et prioriteret politisk fagligt område for hele LO-fagbevægelsen. Internationale Labour Organization (ILO) har udgivet et stort materiale om metoder om ligeløn. Dette ILO-materiale er meget vigtigt, fordi det tager fat i det svære spørgsmål: hvordan sammenligner man forskellige jobfunktioner?

Ligeløn for arbejde af samme værdi er et område, som også i dansk sammenhæng skal have nogle flere ord for at kunne definere det begreb. I ILO-materialet præsenteres nogle metoder til at kunne arbejde med jobvurdering til at kunne sammenligne forskellige jobfunktioner.

Materialet er internationalt, hvilket kan synes meget overordnet til en dansk sammenhæng. FIU-Ligestilling vil gerne introducere dette materiale og samle erfaringer med brug af materialet i praksis. Det skulle gerne munde ud i et dansk materiale tilrettet en dansk virkelighed.

God læselyst
FIU-Ligestilling