Kategorier
Værktøjer & Materialer / Pjecer

Kvindernes og kønsminoriteternes blå bog 2023-2024

I 2005 så “Kvindernes blå bog” dagens lys som et modtræk til den årlige frustration over, at kvinder systematisk udgjorde et mindretal i “Kraks blå bog.” Denne traditionsrige bog, et referenceværk over personer, der har gjort en betydningsfuld indsats for det danske samfund, overså ofte mange kvinders væsentlige bidrag. Med en begyndende kvindeandel på kun fem procent i 1910 og stigende til 26 procent blandt nulevende i 2023 var der behov for en alternativ fortælling om kvinders og kønsminoriteters indflydelse.

“Kvindernes blå bog” blev skabt af FIU-Ligestilling som et svar på denne skævvridning og har siden udgivet flere versioner. Denne seneste udgave, “Kvindernes og kønsminoriteternes blå bog 2023-2024,” fortsætter traditionen. Dette særlige værk er en refleksion af det fortsatte behov for at fremhæve mangfoldigheden af personer, der former samfundet.

Kraks blå bog har historisk set haft udfordringer med at anerkende kvinders bidrag, men ændringer blev introduceret i 2010. På trods af stigningen i kvindeandele gennem årene, hvor de nyoptagne kvinder udgjorde 52 procent i 2023, er der stadig et efterslæb at indhente. “Kvindernes og kønsminoriteternes blå bog” søger ikke blot at udfylde dette hul, men også at inkludere og fremhæve kønsminoriteters bidrag.

Denne udgave bygger på kriterierne fra 2015, hvor fokus lå på fagligt aktive kvinder og transkønnede, der har sat deres præg på samfundet. Med 124 opdaterede og nye biografier har vi forsøgt at afspejle den kontinuerlige udvikling mod ligestilling og inklusion.

I denne udgave har vi bestræbt os på at integrere perspektiver fra Grønland og Færøerne og tage højde for bevægelser som #MeToo og udviklingen inden for LGBT+ ligestilling.

Redaktionsprocessen har været en rejse gennem opdateringer og nyoptagelser, med bestræbelser på at afspejle mangfoldigheden af kvinders og kønsminoriteters indflydelse i dag. Vi håber, at “Kvindernes og kønsminoriteternes blå bog 2023-2024” tjener som en inspirerende kilde til at forstå og værdsætte de forskellige bidrag, som mennesker af alle køn og kønsidentiteter bringer til vores samfund.

FIU-Ligestilling
Efteråret 2023