Kategorier
Værktøjer & Materialer / Etnisk ligestilling

Kvindelige rollemodeller

Denne pjece er lavet som en kort introduktion til, hvilke udfordringer nogle af de flygtningekvinder, der kommer til Danmark har og har haft. Vi fokuserer på kvindelige rollemodeller fra de udvalgte lande og tager udgangspunkt i deres personlige historier.

Det er svært at sige noget generelt om ligestilling i de lande, hvor flygtninge kommer fra. Det er meget forskellige og store lande med mange forskellige grupper af mennesker. Derudover er det også lande, der er ramt af konflikter. Situationen i eksempelvis Syrien er så kompleks, at det er svært at sige noget generelt om syreres forståelse af og forhold til ligestilling.
Indblikket i landene er derfor meget forsimplet, og der findes mange nuancer og kompleksiteter, som desværre ikke har kunnet inkorporeres i dette arbejde. Desuden vil vi understrege at enhver (flygtninge)kvinde har egne erfaringer og udfordringer.

Pjecen er sat op således at hvert land præsenteres kort i forhold til ligestilling. Vi peger på nogle af de udfordringer, der er i samfundet samt de fremskridt, der er sket de sidste år.
I tillæg har vi fokus på nogle af de kvinder, der arbejder for at fremme ligestillingen i deres land. Det er kvinder og piger, der selv har oplevet uretfærdigheder begrundet i deres køn – enten direkte eller som følge af undertrykkende strukturer. Det er kvinder og piger, der har vendt egne erfaringer til motivation for aktivisme og ønsker om at forandre det samfund, de lever i. Nogle af kvinderne er flygtninge og bor ikke længere i deres hjemlande. Alligevel er de vigtige rollemodeller for piger og kvinder i deres hjemlande og i resten af verden.
Denne pjece kan bruges som inspiration til at læse mere om et givent land eller en sej kvinde. Bagerst i pjecen finder du en liste med forslag til videre læsning. Det anbefales desuden at læse op på de enkeltes landes konflikter for bedre at forstå baggrunden og konteksten for de ligestillingsproblematikker, der fremhæves her.

De lande, der er repræsenteret her er de lande, hvorfra flest flygtninge i Danmark kommer fra. Det er Syrien, Afghanistan, statsløse, Irak, Iran, Eritrea og Somalia.

Download pjecen her