Kategorier
Værktøjer & Materialer / Etnisk ligestilling

Kvindelige flygtninges relation til det danske arbejdsmarked

Kvindelige flygtninge er underrepræsenterede på det danske arbejdsmarked, og halter efter mandlige flygtninge og etniske danske kvinder, hvad angår arbejdsmarkedstilknytning. I fagbevægelsen i Danmark er det målet, at både mænd og kvinder er på arbejdsmarkedet, uanset etnicitet. I FIU-Ligestilling arbejder vi derfor med at afhjælpe kvindelige flygtninges vej til job.

I medierne hører vi som regel kvindernes lave arbejdsmarkedstilknytning forklaret med, at det er fordi kvinderne ”ikke kan eller vil arbejde”, fordi ”deres ægtefælle holder dem hjemme”, eller fordi de ”kommer fra en kultur, hvor der ikke er tradition for, at kvinder er på arbejdsmarkedet”. I FIU-Ligestilling har vi dog erfaret, at det slet ikke er så simpelt, men at der tværtimod er flere forklaringer på udfordringerne. Blandt andet glemmer medierne fortællingen om, hvilke fordomme og stereotyper kvinderne ofte møder på det danske arbejdsmarked.

At det er lige nøjagtigt kvindelige flygtninge, der halter efter i arbejdsmarkedsdeltagelse, tyder på, at der er tale om en kønnet problematik – altså at der er nogle udfordringer, der i højere grad rammer kvinder end de rammer mænd. Netop dé udfordringer vil dette notat præsentere og forsøge at give handlemuligheder på.

Notatet favner bredt, og det er til alle, der arbejder med kvindelige flygtninge på forskellige måder: tillidsrepræsentanter, kollegaer, kommuner, sagsbehandlere, journalister og lignende.

Notatet bygger på både konkrete erfaringer fra FIU-Ligestillings eget arbejde med kvindelige flygtninge samt fra undersøgelser og forskning på området.

God læselyst,
FIU-Ligestilling
Foråret 2019