Kategorier
Værktøjer & Materialer / Pjecer Værktøjer til brug på arbejdspladsen

Kønsbevidst kommunikation om fagforeningsmedlemskab

Kønsbevidst kommunikation om fagforeningsmedlemskab
-En guide med gode råd og tips til tillidsvalgte

I denne guide er der 14 gode råd og tips til tillidsvalgtes arbejde med at organisere medarbejderne. Nogle kan du bruge – andre kan du ikke bruge.

LO-fagbevægelsen mister medlemmer i disse år. I nogle forbund – f.eks. LO’s største forbund 3F, går medlemstilbagegangen hurtigere for kvinder end for mænd. Andre forbund har fået forholdsvis flere kvinder end mænd. Der ser altså ud til at være” køn” på medlemsudviklingen og hensigten med denne guide er at skabe opmærksomhed på kønnets betydning, når du kommunikerer om fagforeningsmedlemskabet.

Det danske samfund, fagbevægelsen, mænd, kvinder, unge, ældre og etniske minoriteter vil alle have gavn af en høj organisationsprocent, en stærk fagbevægelse og dermed en sikring af “Den danske model”.

Det er FIU-ligestillings håb, at denne folder kan bidrage lidt til dette.