Kategorier
Værktøjer & Materialer / Kønsligestilling Pjecer

Åbning af det kønsopdelte arbejdsmarked

10 handlemuligheder for dig som tillids- og arbejdsmiljørepræsentant

Denne pjece er inspiration til dig, der vil bruge din rolle som tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant til at gøre din arbejdsplads mere åben og inkluderende for alle – uanset køn.

Mange af os er vokset op med en forestilling om, at kvinder egner sig bedst til omsorg, og at mænd er bedst til håndværk. Det kan vi se på vores arbejdsmarked, som er et af de mest kønsopdelte i verden. Det er en af de største ligestillingsudfordringer, vi står over for i dag, og som tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant kan du være en del af løsningen.

Arbejder du med at åbne din arbejdsplads, arbejder du også for en arbejdsplads med højere trivsel og effektivitet. Derudover vil du være med i fagbevægelsens arbejde for, at vi udnytter ressourcerne i vores samfund bedre, og forebygger ledighed og mangel på arbejdskraft.

FIU-Ligestilling
2022