Kategorier
Værktøjer & Materialer / Pjecer Værktøjer til brug på arbejdspladsen

Idékatalog til mangfoldigt HR-arbejde for tillidsvalgte

Hensigten med denne pjece er, at du som tillidsvalgt kan bruge den i rollen som en offensiv medspiller i forhold til HR-arbejdet på din arbejdsplads, der handler om mangfoldighed.

I pjecen er der ”gode råd og fif”, samt konkrete redskaber, som du kan bruge til at komme på banen med initiativer imod diskrimination og for at styrke trivslen for alle. Når vi taler om ligestilling og diskrimination, skal det forstås i bred forstand, d.v.s. køn, etnicitet, seksuel orientering, alder, religion, politisk overbevisning og handicap. Når vi bruger ordet ”mangfoldighed” inkluderer det alle disse diskriminationstyper.

Som tillidsvalgt kan du være med til at sikre, at ledelsen lever op til deres formelle forpligtigelser og sociale ansvar og du kan skubbe på for, at HR og ledelsesarbejdet, foregår både professionelt og med ”plads til alle”.

Mangfoldighed handler om, at alle medarbejdere behandles ligeværdigt (men ikke nødvendigvis ens) i alle faser af ansættelsesforholdet – det gælder i alt fra ansættelsessamtalen til ligelønsspørgsmål til seniorpolitikken. Derudover handler ligestilling og mangfoldighed også om at ingen diskrimineres, hverken af ledelsen eller andre medarbejdere.

Pjecen indeholder følgende afsnit:
– Aldersdiskrimination
– Barsel – begges baby, begges barsel!
– Diskrimination
– Familielivet (SMAF, sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv)
– Forskelsbehandling
– Handicap (mennesker med handicap på job)
– Humor (arbejdspladsens humor skal være inkluderende)
– Karrieremuligheder (lige karrieremuligheder)
– Kvinder i ledelse
– Kønsopdeling (modvirk det kønsopdelte arbejdsmarked)
– Ligeløn
– Ligestillingslove og institutioner
– Mangfoldighedsledelse
– Mangfoldighedspolitik-og ledelsens tænkning
– Mentor-ordninger – et redskab til ligestilling.
– Mobning og chikane
– Rekrutteringsprocesser
– Religion
– Seksualitet og kønsidentitet
– Seniorpolitik
– Sprogbrug og øgenavne
– Stresshåndtering (med øje for mangfoldighed)
– Sundhed i et kønsperspektiv
– Tonen – en inkluderende arbejdspladskultur
– ”Vold i hjemmet”
– Ytringsfrihed