Kategorier
Værktøjer & Materialer / Andre emner Kønsligestilling

Folketingsvalg 2019: De ligestillingspolitiske udfordringer og muligheder

Dette notat kortlægger nogle af de ligestillingspolitiske problemstillinger, der er særligt relevante for det kommende valg til Folketinget, der senest skal være i juni 2019.

Notatet har til formål at belyse de temaer, der er behov for at italesætte i valgkampen og medtage i et kommende regeringsgrundlag. Notatet har derfor fokus på henholdsvis udfordringer og potentielle forbedrings – og handlemuligheder.

For at kunne berøre ligestillingspolitiske problematikker vil notatet indledningsvis beskrive, hvad ligestilling i 2018/2019 vil sige. Notatet vil dernæst konkretisere udvalgte problematikker relateret til kønsligestilling og derefter foreslå mulige politiske tiltag, som har været drøftet blandt ligestillingsinteresserede i fagbevægelsen det sidste år eller to.

Vi håber notatet kan hjælpe tillidsvalgte og fagligt aktive med, at italesætte de ligestillingspolitiske problematikker i valgkampen. Det kan være på vælgermøder, på sociale medier og i debatindlæg.

Download notatet her

FV 2019