Kategorier
Værktøjer & Materialer / Kønsligestilling Seksuel chikane

En guide til voksenundervisere i seksuel chikane

Seksuelt krænkende kultur findes alle steder i samfundet og på arbejdsmarkedet.
Vi er så vant til at skulle ”tåle lugten i bageriet”, at vi ofte ubevidst accepterer en kultur, som i høj grad fordrer seksuel chikane.

Undervisningsrummet er vigtigt at blive klogere på i forebyggelsesarbejdet med
seksuel chikane. I denne pjece er fokus på, hvordan undervisning af voksne kan udfordre den sexistiske kultur.
Erfaringer fra kurser afholdt i FIU-Ligestillings regi viser, at der ofte er udfordringer i
undervisningsrummet, blandt andet fordi:

  • At humoren og tonen i undervisningsrummet i sig selv kan opretholde en seksuelt krænkende kultur.
  • At traditioner, kulturer og rutiner for køn medbringes i undervisningsrummet og ubevidst reproducerer magtforhold, kønsroller og kultur.
  • Seksuel chikane stadig er meget tabubelagt, hvilket gør det svært at åbne op for en dialog om udfordringer og muligheder.
  • At seksuel chikane er et ligestillingsproblem – ”ligestilling” er et emne, der ofte engagerer deltagere følelsesmæssigt, hvilket kan gøre det svært for underviseren at inddrage fakta, statistikker og handlemuligheder i diskussionen.
  • Myten om at vi allerede har reel ligestilling i Danmark, kan gøre det svært at diskutere tiltag og løsninger for seksuel chikane, uden at nogle føler, at der tildeles ekstra privilegier til kvinder, og at mænd fratages frihed.

Hensigten med guiden er todelt:
Dels forsøger guiden at fremhæve nogle af de dilemmaer og faldgruber, der er i
undervisningsrummet. I den forbindelse gives nogle gode råd til, hvordan man som
underviser, indenfor rammerne af kursets mål og indhold, bedst muligt kan skabe et ligestillet og chikanefrit undervisningsrum.
Dels indeholder pjecen grundlæggende viden om, hvad seksuel chikane egentlig er, dets omfang, og hvordan man kan forebygge det.

Guiden er skrevet på baggrund af erfaringer fra FIU-ligestillings kurser samt teoretisk og empirisk viden om seksuel chikane.


FIU-ligestillingspartnerskabet
2021