Kategorier
Værktøjer & Materialer / Etnisk ligestilling Pjecer

En arbejdsplads uden etnisk diskrimination

Alt for mange oplever etnisk diskrimination i Danmark – det gælder også på arbejdsmarkedet.

For nogle etniske minoriteter er diskrimination en del af deres arbejdsliv, og det kan betyde, at adgangen til arbejdsmarkedet er udfordret. Konsekvenserne af diskrimination kan have store negative virkninger for dem, som oplever det. Det går samtidig udover arbejdspladsen – ulige behandling, mistrivsel og mangel på inklusion, begrænser ofte mulighederne for at udfolde medarbejderens fulde potentiale og talent.

Diskrimination kan se ud på mange måder, og opleves forskelligt i forskellige grader. Etnisk diskrimination er et komplekst emne, og der er ikke enkle løsninger til at komme det til livs. Derfor giver denne guide dig viden om etnisk diskrimination og råd til, hvordan det kan forebygges og håndteres. Guiden er til gavn for alle på arbejdsmarkedet – ansvaret for at løse problemerne med etnisk diskrimination skal ikke kun hvile på tillidsvalgte – men også øvrige ansatte og ikke mindst ledelsen.

Et arbejdsmarked uden etnisk diskrimination, hvor der ikke forekommer forskelsbehandling, er et bedre arbejdsmarked for alle. Derfor er det vigtigt at kæmpe for et arbejdsmarked uden diskrimination, hvor ligebehandling er i centrum – som tillidsvalgt kan du være med til at gøre en forskel! Det er vigtigt at understrege, at udfordringer relateret til etnisk diskrimination på arbejdsmarkedet ikke kan løses af tillidsvalgte alene – det kræver en fælles indsats og omfattende strukturelle ændringer. Men som tillidsvalgt kan du være med til at skubbe på, og have en positiv indflydelse på udviklingen.

God læselyst!