Kategorier
Værktøjer & Materialer / Seksuel chikane

Din samlede guide

Til forebyggelse og håndtering af seksuel chikane

Seksuel chikane er et komplekst emne, og både debatten og lovgivningen på området er i rivende udvikling. Det stiller nye krav til tillids- og arbejdsmiljørepræsentanters arbejde, når diskussionerne om omgangstone og grænser fylder ved frokostbordet, samtidig med at regeringen og arbejdsmarkedets parter laver en ny trepartsaftale på området. Som tillidsvalgt skal du derfor stilles endnu bedre til at kunne bistå medlemmer, arbejde med arbejdspladskulturen og sikre, at din arbejdsgiver lever op til sit ansvar om at sikre et chikanefrit arbejdsmiljø.

Trepartsaftalen fra 2022 giver nye handlemuligheder for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, og i denne guide vil vi klæde dig på til at udnytte dem bedst muligt. Reglerne er blevet skærpet og tydeliggjort for at understøtte en nødvendig kulturændring. Det betyder, at du som tillidsvalgt har et mere fast lovgrundlag at stå på i dit arbejde med seksuel chikane – bl.a. i forhold til at tilskynde din arbejdsgiver til at sætte ind med forebyggende arbejde.

Skal du arbejde med at forebygge og håndtere seksuel chikane på din arbejdsplads? Så sidder du med den rigtige guide i hånden.

Vi har lavet guiden til, at den kan blive brugt aktivt. Skriv dine egne erfaringer eller refleksioner i den. Tag den med dig på kurser. Og kig i den igen og igen.

God arbejdslyst!
FIU-Ligestilling
2023