Kategorier
Værktøjer & Materialer / Andre emner Den danske model, organisering og medlemskommunikation Etnisk ligestilling Kønsligestilling Om FIU-Ligestilling

Danske kvinder i fagbevægelsens arbejde – ligeløn, karriere og tillidsrepræsentantuddanelse

Danske kvinder i fagbevægelsens arbejde – ligeløn, karriere og tillidsrepræsentantuddanelse

I denne pjece skrevet af Annette Wolthers for FIU-Ligestilling i 2014 kan du bl.a. læse om:
– Status på køn og fagforeninger i de nordiske lande
– Historien bag FIU-Ligestilling
– Status på FIU-Ligestillings aktiviteter: Kursusdage og deltagerantal
– FIU-Ligestillingspartnerskabets rolle
– FIU-Ligestillings forandringspotentiale: Erfaringer og effekter for kvinder
– Perspektiver: Kvinde- og lønmodtagerlivet