Kategorier
Værktøjer & Materialer / Pjecer

Bæredygtig og Ligestillet Transport

Pjecen er skrevet af Michala Hvidt Breengaard  på baggrund af rapporten ’Transgen – Building the Knowledge Base and Mapping Good Practices’ 2006-2007. 23 sider, udgivet af FIU-Ligestilling i efteråret 2008.

Pjecen har følgende indhold:

Gevinsterne ved at arbejde med køn og transport er, at transportsystemerne derved kan dække begge køns behov for mobilitet og sikkerhed. Hertil kommer aspekter som bæredygtighed og økonomiske transportløsninger, når man i planlægningen tager udgangspunkt i de faktiske behov. Kønsmainstreaming er et redskab, der kan bruges af beslutningstagerne til udvikling af sådanne transportstrategier.

Værktøjskasse – redskaber til ligestilling i transport – er en række ideer og overvejelser, som fagbevægelsen og andre interessenter kan bruge, når de skal påvirke strategier og arbejdsformer, hos de offentlige planlæggere. Grundværktøjer er: Kønsopdelte statistikker, høringer, evalueringer og scenarier om rejsevaner, behov og ønsker.

Rejsemønstre og et lige transportsystem. Forskellene mellem kvinders og mænds gennemsnitlige rejsemønstre kan man finde forklaringer på. Der er en social arbejdsdeling mellem kønnene og et kønsopdelt arbejdsmarked, der betyder, at kønnene rejser på forskellig måde: Mænd bruger oftere privatbil til transport end kvinder. Kvinder kan derfor opleve, at transportsystemet udgør en større barriere mod kvinders fleksibilitet på arbejdsmarkedet.                                                        

Kønsfordeling i de besluttende instanser. Transportsektoren er domineret af mænd – såvel på arbejds- som på beslutningstagerniveau. Derfor må beslutninger om sektorens udvikling suppleres gennem borgerinddragelse og inddragelse af netværk (måske pendlernetværk?) og forskellige andre interessenter til transportsektoren.

Arbejdsmarked. Transportsektoren har traditionelt været ’mandearbejdspladser’. Derfor oplever en del af de kvinder, der får arbejde her, sig som en minoritet med alle de problemer, der kan være knyttet hertil. Derfor anbefales det, at sektoren rekrutter kvinder til at arbejde på alle niveauer. Hvis der skal ske øget rekruttering af kvinder, kræver det såvel udvikling af en mangfoldighedskultur som en række praktiske foranstaltninger, der støtter en sådan: Eks. annoncetekster, der også retter sig mod kvinder, mentorordninger osv.

To ’cases’. Her fortælles om kønsmainstreaming i Skånes transportsystem og i London. Begge cases viser, hvordan køn er blevet integreret i udviklingsprojekter og beslutningsprocesser med såvel ny design, koordinering med nedsættelse af ventetid, sikkerhed osv. til følge.

Pjecen er forsynet med henvisninger til diverse hjemmesider og rapporter om emnet.