Kategorier
Værktøjer & Materialer / Feministiske værktøjer Kønsligestilling

10 gode råd til, hvordan man skaber et ligestillet undervisningsrum

10 gode råd til, hvordan man skaber et ligestillet undervisningsrum
– en guide til FIU-undervisere

På FIU-ligestillings kurser bliver mænd og kvinder undervist i ligestilling, og kurserne, der har en kønsfordeling på cirka 50/50, har vist sig at være ganske populære.

Erfaringen med de blandede hold har dog vist, at der ofte knytter sig nogle helt særlige dilemmaer og udfordringer til dét at undervise et hold bestående af både mænd og kvinder i ligestilling, blandt andet:

– At undervisere på disse kurser nemt – og mod deres hensigt – kan komme til at videreføre kønsstereotype tankegange. Stereotypisering er en hårfin balance, som næppe helt kan undgås, men vi kan forsøge at være opmærksomme på problemet.

– At der på kurserne tit bliver brugt – og spildt – uhensigtsmæssigt meget tid på at retfærdiggøre, at kurset handler om ligestilling og derfor støtter op om de ligestillingspolitiske mål, som LO, forbundene og verdenssamfundet har besluttet.

– At der nemt opstår et modsætningsforhold mellem fagpolitik og ligestillingspolitik, der gør det svært at snakke om, at der er en sammenhæng mellem de to ting.

– At “ligestilling mellem mænd og kvinder” er et emne, der engagerer mange deltagere følelsesmæssigt. Det gør det svært for underviseren at inddrage fakta, statistikker og handlemuligheder i diskussionen.

Hensigten med denne guide til undervisere er at synliggøre nogle af de mest oplagte dilemmaer og faldgruber samt at give nogle gode råd til, hvordan man i tråd med kursets mål og indhold kan bidrage bedst muligt til skabelsen af et ligestillet undervisningsrum.

Guiden er skrevet med inspiration fra undersøgelsen “Rødstrømper og dumme svin? – en undersøgelse af kønsforståelser og positioneringsmuligheder i undervisningsrummet på FLUK M/K” og en række efterfølgende drøftelser i FIU-Ligestilling.

Den trækker også på erfaringer fra øvrige FIU-Ligestillingskurser og på teoretisk viden om køn, kommunikation, pædagogik og socialisering. Helt grundlæggende bygger guiden på en forståelse af, at køn og ligestilling er relevante og vigtige emner at diskutere, og at det derfor er af afgørende betydning, at der på FIU-ligestillings kurser skabes grobund for en fair og konstruktiv måde at diskutere køn og ligestilling på.