Kategorier
Værktøjer & Materialer / Seksuel chikane

10 Gode råd til at sikre et arbejdsmiljø fri for seksuel chikane

Seksuelt krænkende adfærd på arbejdspladsen er hverdag for mange medarbejdere i virksomheder og organisationer i Danmark. Det har det været i lang tid, men der er sket meget nyt de seneste år, der giver andre muligheder for forebyggelse og håndtering.

Særligt fra 2019 og frem er der kommet øget politisk fokus på arbejdsmiljø på danske arbejdspladser, herunder seksuel chikane. Den 1. januar 2019 blev et nyt afsnit om seksuel chikane indskrevet i Ligebehandlingsloven, der bl.a. har fokus på arbejdspladsens omgangstone. Det betyder, at en grov og seksualiseret omgangstone ikke længere kan retfærdiggøre eller bruges som ”undskyldning” for seksuel chikane og adfærd, der opleves krænkende.

På baggrund af den nye lovændring har Arbejdstilsynet ændret deres definition af seksuel chikane, så den ikke længere forudsætter, at seksuel chikane er noget, der skal forekomme ”gentagne gange”.

Efter denne lovændring er der afsagt domme med udfald til den chikaneredes side, hvilket giver nye muligheder for forebyggelse af seksuel chikane. Lovændringen og det øgede politiske fokus skal vi i fagbevægelsen forholde os til og arbejde videre med for at sikre trivsel på danske arbejdspladser.

ILO vedtog i 2019 en ny konvention mod vold og chikane i arbejdslivet. Den er i skrivende stund ikke ratificeret i Danmark, men alligevel læner vi os her op af intentionerne, da den danske fagbevægelse er stærk tilhænger af målsætningerne om et arbejdsliv fri fra vold og seksuel chikane.

Alt dette har til formål, at vi styrket kan fortsætte arbejdet med at hindre seksuel chikane på arbejdspladsen.

Denne guide er et værktøj med nye redskaber, muligheder og opmærksomhedspunkter til, hvordan du som tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant (medarbejder eller leder) kan være med til at sikre et sundt og chikanefrit miljø, hvor alle trives.

Download guiden her

God læselyst