Kategorier

Praktik hos FIU-Ligestilling

Vi søger en studerende, som har interesse for – og gerne viden om – ligestilling, mangfoldighed og fagbevægelsens arbejde. I efterårssemesteret 2021 har vi især fokus på projekter vedr. seksuel chikane, ligeløn og åbning af det kønsopdelte arbejdsmarked. Afhængigt af dine interesser har du også mulighed for at arbejde med etnisk ligestilling og involvering af mænd i ligestillingsarbejdet.

Arbejdsopgaverne du vil få mulighed for at prøve kræfter med

 • Skriftlige formidlingsopgaver med tillidsvalgte som målgruppe
 • Bidrage til pjeceudkast, notater og kursusudvikling vedr. ligestilling og mangfoldighed
 • Planlægning af konferencer og kurser
 • Skabe synlighed om FIU-Ligestillings uddannelsesaktiviteter på Facebook
 • Opdatering af indhold på FIU-Ligestillings hjemmeside

Vi tilbyder

 • Mulighed for et samarbejde der er relevant for din uddannelse
 • Stor indflydelse på dine arbejdsopgaver
 • Gode kollegaer, frokostordning og et hyggeligt arbejdsmiljø
 • Erkendtlighed

Vi forventer

 • At du er i gang med en relevant uddannelse, gerne på sidste år af din bacheloruddannelse eller på en kandidatuddannelse
 • Gode kommunikations- og formidlingsevner
 • Viden om og passion for at arbejde med køn, ligestilling og mangfoldighed
 • Interesse for fagbevægelsens arbejde
 • Initiativrighed, gå-på-mod og en lyst at lære nyt samt afprøve dine faglige kompetencer i praksis

Praktisk om praktikstillingen

 • Timeantallet for praktikstillingen kan tilpasses til dine ønsker – men gerne minimum 25 timer
 • Du får kontorplads i Dansk Metals forbundshus i Sydhavnen
 • Praktikperioden er efterårssemesteret 2021. Dog med fleksibilitet ift. start og slut tidspunkt
 • Ansøgningsfrist den 19. april 2021. Ansøgning og CV sendes til Anne-Lise Nyegaard, Dansk Metal på e-mail: anny@danskmetal.dk

Om FIU-Ligestilling
FIU-Ligestilling er et ligestillingspartnerskab mellem 3F, Dansk Metal, HK, Dansk Sygeplejeråd og Serviceforbundet som arbejder med uddannelse målrettet tillidsvalgte. Vi er et lille sekretariat, der har til huse i Dansk Metals forbundshus i Sydhavnen. Læs mere om vores arbejde her: Vores Arbejde

Vi opfordrer alle uanset etnisk baggrund, køn, kønsidentitet, religion, handicap, seksuel orientering og alder til at søge praktikstillingen.