Kategorier
Nyheder | februar 28, 2013

Spændende fyraftensmøde 28/2: Organisering i et køns- og minoritetsperspektiv

Af FIU Ligestilling

Annette Rohde og Kristine E. Raunkjær, kandidater fra Roskilde Universitet, fremlægger i dag deres nyligt færdiggjorte speciale, der er en undersøgelse af organiseringsarbejdet i 3F Hotel og Restauration København.

Fagforeningen valgte for nogle år siden at gå over til at være ”en organiserende fagforening”. Specialet handler om hvad denne nye strategi har betydet for medlemmernes deltagelsesmuligheder, medlemsdemokratiet og for det faglige fællesskab på arbejdspladserne og i afdelingen. Specialet har især fokus på hvad organiseringsarbejdet betyder for inklusion af kvinder med anden etnisk baggrund og til dels unge i det faglige arbejde og fællesskab. Specialet afsluttes med en række generelle anbefalinger / konklusioner.

Efter en kort gennemgang af specialet, lægges der op til en fælles dialog om mulighederne og udfordringerne ved at arbejde mere organiserende. Omdrejningspunktet for præsentationen og diskussionen vil være:

På hvilken måde kan organisering være en vej til at skabe en stærkere og mere rummelig, mangfoldig og demokratisk fagbevægelse – med mange medlemmer?

Specialet kan downloades her: http://rudar.ruc.dk/handle/1800/8884

Målgruppe:
Tillidsvalgte, valgte og ansatte i fagbevægelsen.

Tid og sted:
Torsdag den 28. februar 2013 kl. 16.30 – 18.00.
3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.

Pris: Gebyrfrit

FIU-nr.: 5207 13 00 48

Tilmelding foregår i din fagforening/forbund på dette nummer hvis du er medlem af et LO-forbund. Såfremt du er medlem af en fagforening udenfor LO kan tilmelding ske til: pih@danskmetal.dk. På mailen skal du opgive kursusnummer og fødselsdag.

Tovholder:
Susanne Fast Jensen, 3F.

Tags
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/fiu-ligestilling.dk/public_html/wp-content/themes/FIU-Ligestilling/template-parts/content.php on line 72