Kategorier
Nyheder | februar 23, 2016

Nye værktøjer til at bekæmpe vold i nære relationer

Af FIU Ligestilling

hånd

Som opfølgning på Voldskonferencen i november sidste år, som satte fokus på den voldsudøvende kollega, har FIU-Ligestilling udviklet to små værktøjer, der kan hjælpe en arbejdsplads godt i gang med at forebygge og bekæmpe vold i nære relationer. Tanken bag værktøjerne er at både den voldsramte medarbejder skal have støtte, men også at vold kan forebygges ved at snakke med en kollega, man har mistanke om er voldelig. Kollegaen vil ofte selv være ked af sit temperament, sin adfærd og vil gerne have hjælp. Men er ude af stand til at bede om den og/eller at modtage den. Ved at hjælpe den der begår volden ud af sit voldelige adfærdsmønster, kan man være med til at forhindre, at volden fortsætter i et nyt forhold og at antallet af voldsofre ikke stiger.

Download Gode råd og fif til at forebygge partnervold gennem et fokus på voldsudøveren
Download Forslag til personalepolitik med henblik på at forebygge vold

Download også folderen Partnervold- om arbejdspladsens forebyggelse og håndtering, for mere dybdegående vejledning i voldsforebyggelse

Tags
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/fiu-ligestilling.dk/public_html/wp-content/themes/FIU-Ligestilling/template-parts/content.php on line 72