Kategorier
Nyheder | oktober 3, 2017

På mentoruddannelse i Holbæk

Af FIU Ligestilling

Torsdag d. 28. september afholdte FIU-Ligestilling andet og sidste fyraftensmøde for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der har meldt sig som mentorer i Holbæk. Nogle kom også tilrejsende længere fra.

2-dags kurset handlede primært om, hvor mentorer kan hente støtte i forhold til at støtte mentee på arbejdsmarkedet.
Udover det bød kurset også på informationer vedr. kommunale procedurer, data over flygtningekvoter og statistikker i forhold til hvilke lande, der flygtes fra. Derudover blev det gennemgået, hvad de flygtende kan forvente sig, når de kommer til Danmark i forhold til regler om opholdstilladelse, integrationsydelse og familiesammenføring.

Projektleder for ”flygtninge i job i små og mellemstore virksomheder” Ibrahim Benli fra Holbæk kommune var på besøg. Ibrahim fortalte om hvilke initiativer Holbæk kommune tilbyder, hvilke procedurer der findes, samt hans egne erfaringer med flygtninge der kommer til Danmark i forhold til at blive en del af det danske arbejdsmarked.

Efter aftensmaden blev kursisterne bedt om, at lave en mindmap/brainstorm over alle de netværk, som de kendte til, eller på et tidspunkt havde været en del af. Denne øvelse blev introduceret af kursusansvarlig Randi fra konsulentfirmaet Cubion, med det formål, at få et visuelt billede af mulige netværk, som kan hjælpe mentee i gang på det danske arbejdsmarked. Efter kursisterne have siddet for sig selv i 10 minutter, gik de sammen i grupper for at dele deres oplevelser og erfaringer. Formålet med øvelsen var, at de blev opmærksomme på hvilke netværk de kan aktivere, når de skal hjælpe deres kommende mentees med at komme tættere på job og uddannelse.

Afslutningsvis blev kursisterne delt op i 2 grupper, hvorefter de skulle diskutere 3 forskellige cases i forhold til mulige dilemmaer i deres fremtidige rolle som mentor. Dette blev efterfulgt af en opfølgning i plenum, hvor kursisterne have mulighed for at debattere og erfaringsudveksle med hinanden. På denne måde fik kursisterne de sidste gode tips og råd med på vejen, inden de skal starte i deres hverv som mentor.

Inden der blev sagt tak for i dag, fik kursisterne de sidste praktiske informationer vedrørende processen i forhold til at være mentor: kontakt i forhold til projektet, kontaktperson på kommunen, kommende match med mentee og tilbuddet om løbende telefonisk sparring.

Hvis du har lyst til at vide mere, kan du læse om mentorordningsprojektet på FIU-Ligestillings hjemmeside www.fiu-ligestilling.dk. Her kan du også tilmelde sig som mentor, samt følge med i andre sideløbende projekter.

Holbæk 1


Tags
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/fiu-ligestilling.dk/public_html/wp-content/themes/FIU-Ligestilling/template-parts/content.php on line 72