Kategorier
Nyheder | december 1, 2017

Ligestilling på alle parametre – også på barselsområdet

Af FIU Ligestilling

Trods vi endnu er langt fra målet i forhold til ligestilling af mænd og kvinder i topposter, kan der anes en fremgang for kvinder i erhvervslivet. Fokus på ligestilling er stigende, men trods dette, er der ikke sket meget udvikling på familieområdet.

FIU-Ligestilling udbyder uddannelser med henblik på at skabe øget ligestilling på arbejdsmarkedet, internt i fagbevægelsen og i det omgivende samfund. Og ligestilling er vigtigt på alle parametre.
Også når det kommer til fædrebarsel. Barselsområdet og forældreskab er nemlig et af de områder, hvor der fortsat er meget u-ligestilling. Fædre har langt fra de samme barselsrettigheder som mødre. Foreningen Far, som er en organisation der arbejder med ligestilling ift. barselsrettigheder, har lavet en rundspørge blandt mænd vedr. mænds barsel, og disse tal viser at 35 % af mændene kun tager ”de normale” 14 dages barsel, omkring 25 % tager 1-3 måneder, og under 20 % tager mere barsel end dette (Foreningen Far 2017).

Disse tal dannede sammen med nogle andre undersøgelsesparametre såsom uddannelse, alder og geografi udgangspunkt for høringen på Christiansborg d. 10. november, der blev afholdt af Ny Nordisk Far. Høringen havde til formål igen at sætte u-ligestillingen af mænd og kvinder ift. barselsrettigheder i Danmark på dagsordenen.
Konferencen bød på offentliggørelse af en større undersøgelse, hvor fædre igennem annoncer, barselsgrupper og forældregrupper, har besvaret et spørgeskema om barselsperiodelængde samt registrering af barslen.

Formålet med høringen var at skabe fokus på ovenstående: Lovgivningen spænder ben for de fædre, som gerne vil tage mere barsel.
Udover lovgivningen, identificerer FIU-Ligestilling også en anden udfordring. Nemlig kulturnormen ift. mænd og kvinders rolle i familielivet: At det et manden, der går på arbejde og tjener penge, og kvinden der går på barsel, og derfor er hjemme med barnet, da barnet har mere brug for sin mor. Mange er dog uvidende om, at det er tilladt at ”gemme” barslen. Den skal blot bruges inden barnet fylder 9 år.

Disse normer skaber en kulturel konsensus om, at det er sådan rollerne skal fordeles. Og hvis denne kultur findes på en arbejdsplads, vil chefen og kollegerne måske mene, at det er normbrydende og ”unormalt”, hvis manden alligevel ønsker længere barsel. Og selv hvis han ønsker barslen, vil moren måske ikke opgive sin barsel til manden. Dette bringer os tilbage til ovenstående udfordring, da lovgivningen siger, at hvis parret ikke aktivt giver manden noget af kvindens barsel, som vel og mærke ikke er den øremærkede barsel, tilfalder den automatisk kvinden.
Der er selvfølgelig en biologisk faktor i starten af barselsperioden, idet det nyfødte barn behøver sin mor, men undersøgelser viser, at barnets trivsel øges, hvis barnet har tid med begge forældre. Når vi taler om ligestilling, er det altså vigtigt at tale om ligestilling på alle parametre, og sætte kulturelle normer på dagsorden. Og derfor må fædres barsel og kulturen omkring barselsfordeling tages op til diskussion.

Har du lyst til at læse mere, kan du læse mere på FIU-Ligestillings hjemmeside, eller skrive til Foreningen Far på www.foreningenfar.dk

fædrebarsel
Tags
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/fiu-ligestilling.dk/public_html/wp-content/themes/FIU-Ligestilling/template-parts/content.php on line 72