Kategorier
Nyheder | december 7, 2017

Kvindelige flygtninge savnes på det danske arbejdsmarked

Af FIU Ligestilling

Ifølge en ny undersøgelse fra Udlændinge- og integrationsministeriet, er under halvdelen af de flygtninge eller familiesammenførte der kommer til Danmark, i beskæftigelse. Der er bred enighed om at beskæftigelse og integration på arbejdsmarkedet er en central del af integrationen i det danske samfund. Generelt er procentandelen af flygtninge og familiesammenførte der er kommet i arbejde, steget. Men flere mænd end kvinder kommer i beskæftigelse, og det er et problem. I 2015 var andelen af nytilkomne mandlige flygtninge i beskæftigelse 29 %, men kun 8 % for nytilkomne flygtningekvinder. I 2016 var antallet af nytilkomne flygtningemænd i beskæftigelse steget til 40 procent, imens kvinderne stadig halter efter med 11 procent (UIM 2017). Det vil sige, at etniske minoritetskvinder halter bagefter i forhold til beskæftigelse og gang på det danske arbejdsmarked.

FIU-ligestilling fik i 2016 bevilliget et mentorordningsprojekt, der har til formål at hjælpe flygtninge ind på det danske arbejdsmarked. FIU-ligestilling ønsker at lave mentorordninger for lige mange kvinder og mænd, med henblik på at styrke ligestillingen. Regeringen har desuden som målsætning, at 50 procent af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte skal i arbejde indenfor 3 år i år 2020. Der skelnes ikke mellem køn. Det er derfor vigtigt, at vi alle tager aktiv del i integrationen, og FIU-Ligestillings mentorordning er en måde at gøre dette på.

Projektet har givet et godt afkast, og er stadig i gang. Vi har derfor brug for din hjælp! Meld dig ind i FIU-Ligestillings mentorkorps, og vær med til at gøre en forskel. Du kan melde dig på vores hjemmeside: https://fiu-ligestilling.dk/mentorprojekt/mentor/

Vil du læse mere om ovenstående udfordringer, kan du læse et uddybende notat, der kortlægger og undersøger udfordringer og muligheder i forhold til de problematikker, der kan identificeres på området omkring flygtninge og deres integration i Danmark. Notatet er tilgængeligt her: https://fiu-ligestilling.dk/tools_materials/notat-vedroerende-kvindelige-flygtninges-integration-paa-danske-arbejdsmarked/

Nyt gør en forskel
Tags
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/fiu-ligestilling.dk/public_html/wp-content/themes/FIU-Ligestilling/template-parts/content.php on line 72