Kategorier
Nyheder | januar 2, 2018

Kursus om ligebehandling og diskrimination af medarbejdere

Af FIU Ligestilling

I den seneste tid har ”MeToo”-kampagnen stjålet overskrifterne i mange lande. Kampen mod seksuel chikane har nærmest haft en snebold-effekt, hvor flere og flere træder frem og fortæller om seksuel chikane inden for mange fag gennem alt for mange år.

”MeToo”-kampagnen har således givet yderligere relevans til FIU-ligestillings nye kursus ”Ligebehandling og diskrimination af medarbejdere”. Kurset blev afholdt første gang i foråret 2017 – og fokuserer som navnet antyder på den udbredte diskrimination, som medarbejdere alt for ofte udsættes for på arbejdsmarkedet. Et hovedelement i kurset er netop diskrimination på grund af køn, herunder sexchikane – som ”MeToo”-kampagnen på effektiv og desværre skræmmende vis har sat fokus på.

Vi har i mange år haft love og regler, der skulle beskytte typisk kvinder mod denne nedværdigende og uværdige diskrimination – at kvinder skulle finde sig i seksuelle grænseoverskridelser for at få job og/eller lønforhøjelser mv. Desværre overtrædes disse regler alt for ofte – og som ”MeToo”-kampagnen viser, er der på den ene side en opfattelse af, at problemet er overdrevent og kun er et normalt element mellem mennesker på en arbejdsplads!! På den anden side viser de mange fremlagte optællinger et særdeles stort omfang og dermed understreges, at der er et kæmpebehov for at kunne hjælpe medarbejdere i deres kamp for ikke at blive diskrimineret på grund af deres køn – eller af andre årsager.

Reglerne om ligebehandling er naturligvis lavet for at beskytte udsatte medarbejdere mod chikane og andre overgreb – og desværre er der et meget stort behov for, at vi som medarbejderrepræsentanter kan hjælpe disse medarbejdere med den nødvendige beskyttelse. Derfor er det nødvendigt med et godt kendskab til de mange og ofte indviklede regler, der skal hjælpe medarbejderen i denne svære situation.

Kurset afholdes igen fra d. 8. februar – over 5 undervisningsgange med afslutning i begyndelsen af juni 2018. Der er ledige pladser, så tilmeld dig et højaktuelt kursus – og få hjælp til at forstå de regler, der skal beskytte medarbejderne mod diskrimination på arbejdspladsen. Læs mere og tilmeld dig her

metooo
Tags
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/fiu-ligestilling.dk/public_html/wp-content/themes/FIU-Ligestilling/template-parts/content.php on line 72