Kategorier
Nyheder | november 3, 2017

FIU-Ligestillings netværk sætter mentorprojektet på Danmarkskortet

Af FIU Ligestilling

Af: Mitzie Andersen

FIU-Ligestillings netværk har med stor energi kastet sig over at udbrede mentorprojektet “Gør en forskel for en flygtning” til hele landet. Her følger en lille oversigt over hvordan, de forskellige netværk på hver deres måde har arbejdet med sætte gang i mentorarbejdet.

København
Hafida Bouylud er coach for mangfoldighedsnetværket i København. Hafida har stor erfaring med arbejdet som mentor og hendes erfaringer bliver bragt i spil i formidlingen af dette projekt.
I hendes netværk er der tre, der fungerer som mentorer. På netværksmøderne  kan mentorerne altid tage eventuelle spørgsmål op, og herved kan de øvrige deltageres erfaring også komme i spil.

Odense
Franse Gyldendal Lund er coach for et mangfoldighedsnetværk i Odense. I netværket er der på nuværende tidspunkt, blevet uddannet seks mentorer. Mentorerne er endnu ikke blevet tildelt mentees, da samarbejdet med Odense kommune, først lige er blevet opstartet. Det er kommunen som finder de flygtninge som er interesserede i at få en mentor. Lars Storm er coach for et ligestillingsnetværk i Odense, hvorfra der er tilmeldt tre mentorer, hvoraf den ene har været på mentorkursus. Begge netværk er glade for at bidrage til ordningen, som de anser som yderst nyttig.

Jylland
Susanne Kriegbaum Sørensen er coach for netværket i Tønder. I dette netværk er der tilmeldt to mentorer. Projektet har været på dagsordenen på flere netværksmøder. Man har i netværket, arbejdet med en syrisk flygtning, der meget gerne ville have en dansk mentor. Ud fra mentees historie og forventninger til kommende mentor har netværket kunnet uddrage følgende: mentoren skal bidrage med almindelige hverdagserfaringer, dvs. hvordan foregår livet på en dansk arbejdsplads, hvordan skriver man en ansøgning, hvordan forstår man breve fra offentlige instanser, samt fremtidens uddannelsesmuligheder. Udover dette ytres der et stort ønske om at få styrket sproget gennem samtale.

Thomas Bang Thomsen er coach for netværket i Kolding. I dette netværk har mentorprojektet også været på programmet ved flere netværksmøder. Der er for nuværende tilmeldt to mentorer. Begge de to tilmeldte her i Åbenrå gennemgået mentorkurset, så de er klædt på til opgaven. De venter spændt på at få tildelt mentees.

Netværket i Viborg har Mitzie Andersen som coach. Her har man også haft mentorprojektet oppe på flere netværksmøder. Der er indtil videre to i netværket, som ønsker at være mentorer, og flere er interesserede. Den 30. oktober afholdes et åbent møde, hvor mentorordningen sammen med præsentation af kursuskataloget ”naturligvis” er aftenens emner. Her håber man på, at kunne finde flere mentorer. Der er inviteret bredt blandt områdets organisationer, herunder Venligboere og ungdomsorganisationer.

Falster
I netværk på Falster er Helle Stæckmann coach. Her har mentorprojektet også været på dagsordenen flere gange. I netværksgruppen er der stor enighed om projektets nødvendighed.
Flere vil gerne melde sig som mentor, hvis behovet viser sig at opstå i lokalområdet. Udviklingen følges som punkt på fremtidige netværksmøder.

Holbæk/ Odsherred 
Johnny Henriksen er netværkscoach for to netværk, et netværk for tillidsvalgte og et mangfoldighedsnetværk. Disse netværk er hjemmehørende i Holbæk – Odsherred. I begge netværk er mentorordningen et fast emne på hvert møde. Men i mangfoldighedsnetværket er rigtig mange ekstra tiltag i gang. I netværket er der 5 mentorer som er blevet matchet med hver deres mentee, og disse mentee’s inviteres til netværksmøderne. I mangfoldighedsnetværket er man meget opmærksom på, at aktiviteterne også underbygger mentees forståelse af det danske samfund.

Udover dette planlægges også et møde med fokus på kommende kommunalvalg. Hvilke beføjelser har det lokale styre, hvem kan vælges, hvem kan stemme og andre emner, som kan være godt at vide hvis man er ny i Danmark. I dette har man specielt fokus på køn og etnicitet blandt dem der stiller op og hvor mange der bliver valgt osv., både lokalt og på landsplan. En anden aktivitet der kan nævnes er et besøg på et lokalt frilandsmuseum, med fokus på andelstanken. Altså historien om hvor vi kom fra, til det samfund vi kender i dag.

Desuden har en gruppe af mentorer og mentee´s dannet et netværk i netværket. Her holder de møder, hvor de sparer og hjælper hinanden med spørgsmål omkring mentorrollen, samt dagligdagens udfordringer i relationen. På den måde styrkes både den enkelte mentor og mentee, men også mentorgruppen som helhed. Disse møder er faciliteret af mangfoldighedsnetværket. Selvom det kun lige er begyndt, er det allerede lykkedes at få én mentee i praktik og én i gang med en uddannelse. Det er besluttet at mentorprojektet skal være fast punkt på netværksmøderne fremover. Der er bred opbakning til at yde kommende mentorer alt den støtte, de måtte have brug for, samt inddrage de kommende mentees i netværksmøder hvor det er relevant og muligt.

Så alt i alt er der stort opbakning til mentorprojektet rundt omkring i landet, og der sker flere lokale tiltag.

Udklip
Tags
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/fiu-ligestilling.dk/public_html/wp-content/themes/FIU-Ligestilling/template-parts/content.php on line 72