Kategorier
Nyheder | april 5, 2018

En temaaften i FIU-Ligestillings netværksgruppe i Viborg

Af FIU Ligestilling

Af Mitzie Andersen

FIU-Ligestillings netværksgruppe i Viborg afholder forskellige temamøder i løbet af året. Denne måneds dagsorden var at belyse årsager til dårligt arbejdsmiljø på arbejdspladsen, denne gang med særligt fokus på voksenmobning.
Aftenen bød på besøg af en repræsentant fra ”landsforeningen voksenmobning – nej tak”.

Mobning blandt voksne er nemlig et tabu, og derfor er foreningen stiftet.
Foreningen beskæftiger sig med arbejdsrelateret mobning og chikane. Foreningen udspringer af behovet for ekstra fokus på unødig udstødelse fra arbejdsmarkedet og dermed også fra selvforsørgelse pga. sygdom som følge af arbejdsrelateret mobning og chikane.
Landsforeningen er en meget lille organisation, der drives af frivillige kræfter. Den tilbyder desuden en ”hotline”, hvor folk kan henvende sig for at få råd, vejledning og sparring i forhold til den enkeltes udfordringer.

Foredraget indeholdt en gribende personlig beretning om, hvilke konsekvenser voksenmobning kan have for de berørtes liv. I foreningen har de registreret, at der er et behov for en øget indsats på området, og der blev udtrykt et specifikt ønske om, at alle fagforeninger tager problemet virkelig alvorligt og hjælper medlemmer, der er udsat for mobning.

Undersøgelser viser nemlig, at der er mange, som ikke trives rundt omkring på de danske arbejdspladser, og at dette problem derfor er noget, der skal gøres noget ved. I en ny undersøgelse svarer hver fjerde, at de har oplevet mobning på en arbejdsplads, mens omkring hver tiende har lagt sig syg på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø.
Efter denne temaaften har FIU-Ligestillings netværk i Viborg gåpåmod og lyst til at arbejde videre med dette hidtil oversete problem.

Hvis du vil vide mere, kan du læse om tiltag og udfordringer på organisationens hjemmeside. http://www.voksenmobningnejtak.dk/

voksenmobning
Tags
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/fiu-ligestilling.dk/public_html/wp-content/themes/FIU-Ligestilling/template-parts/content.php on line 72