Kategorier
Nyheder | oktober 3, 2017

Nyt projekt i FIU-Ligestilling: Forebyggelse af Seksuel chikane

Af FIU Ligestilling

Seksuel chikane er stadig et udbredt problem, og FIU-Ligestilling har af den grund søgt og netop fået midler til et projekt, der skal skabe mere åbenhed om emnet. Det er et 1-årigt projekt, der har til formål at facilitere forebyggelse af seksuel chikane.

På mange arbejdspladser findes et arbejdsmiljø, hvor tonen er sexistisk. Ofte får den sexistiske tone lov at eksistere fordi den tolkes som humor, en frisk kommentar eller udtryk for en uformel indstilling. Derudover eksisterer der en opfattelse af, at den der chikaneres, er den der først og fremmest har ansvaret for at sige personligt fra overfor den chikanerende kultur, mens fællesskabet og ledelsens ansvar for at skabe et chikanefrit miljø sjældent italesættes.

Formålet med projektet er, at tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter (TR og AMR) kan få nye perspektiver og redskaber i arbejdet med seksuel chikane, da det antages at være mere konstruktivt og positivt at arbejde med at skabe en chikanefri kultur i regi af fællesskabet på arbejdspladsen, end at skulle håndtere enkeltsager vedrørende dårligt arbejdsmiljø.

Den langsigtede hensigt med projektet er, at sager om seksuel chikane forbygges, ved at der udvikles viden, så der kan skabes en fælles kultur med chikane-fri miljøer. Dette gøres bl.a. ved at tilbyde TR og AMR 1-dages kurser, hvor der undervises i, hvad der er ”over stregen” og hvilke handlemuligheder TR og AMR har.

Hvis du vil vide mere om projektet og ovenstående omtalte 1-dagskurserne for TR og AMR, så følg med på vores hjemmeside www.fiu-ligestilling.dk

Har du lyst til at læse mere om FIU-Ligestillings arbejde i forhold til at forebygge seksuel chikane, kan du hente yderligere information her.

julefroksot-m_-logo-1024x724
Tags
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/fiu-ligestilling.dk/public_html/wp-content/themes/FIU-Ligestilling/template-parts/content.php on line 72