Kategorier
Værktøjer & Materialer / Pjecer Værktøjer til brug på arbejdspladsen

Mentorordning for kvinder i fagbevægelsen

I dette hæfte præsenteres erfaringer, anbefalinger og forslag til kontrakter til mentorordninger for kvinder. Hæftet er skrevet af Susanne Fast Jensen og Anette Wolthers og udgivet af LO i januar 2005. ISBN 87-7735-712-4

Pjecen har følgende indhold:
– Om mentorordninger i forbindelse med LO-fagbevægelsens lederkurser for kvinder
– Ideen med mentorordninger
– Matching af mentor og mentee
– Gode råd til mentorprocessen
– Gode råd til mentor
– Gode råd til mentee
– Mulige gevinster for mentee
– Mulige gevinster for mentor
– Forslag til kontrakt mellem mentor og mentee
– Den åbnende samtale
– Mulige faldgruber
– Eksempler på mentor-mentee-relationer

Pjecen bringer bilag med materiale fra fagbevægelsen om emnet og har en liste med henvisninger til yderligere litteratur om emnet.