Kategorier

Vil du være vores nye studentermedhjælper?

Vi søger en studerende, som har interesse for ligestilling, mangfoldighed og fagbevægelsens arbejde. Du skal have viden om ligestilling relateret til køn, etnicitet og andre kategoriseringer. I 2022 og 2023 har vi især fokus på projekter vedr. seksuel chikane, LGBT+ ligestilling, ligeløn og åbning af det kønsopdelte arbejdsmarked.

Arbejdsopgaverne du vil få mulighed for at prøve kræfter med

 • Skriftlige formidlingsopgaver med tillidsvalgte som målgruppe.
 • Bidrage til pjecer, notater og udvikling af kurser vedr. ligestilling og mangfoldighed.
 • Planlægning og gennemførelse af konferencer og kurser.
 • Ad hoc-opgaver såsom opdatering af hjemmeside og bidrage til Facebook-opslag.
 • Gennemføre mindre analyser inden for ligestillingspolitiske temaer.

Vi tilbyder

 • Mulighed for et samarbejde der er relevant for din uddannelse.
 • Stor indflydelse på dine arbejdsopgaver.
 • Gode kollegaer, frokostordning og et hyggeligt arbejdsmiljø. Vi arbejder tæt sammen og prioriterer faglig udvikling, sparring og trivsel højt.
 • Fleksibilitet i eksamensperioder.

Vi forventer

 • At du er i gang med en relevant uddannelse, og har minimum 1 år tilbage af studiet.
 • Gode kommunikations- og formidlingsevner.
 • Viden om og passion for at arbejde med køn, ligestilling og mangfoldighed.
 • Initiativrighed, gå-på-mod og en lyst at lære nyt samt afprøve dine faglige kompetencer i praksis.

Praktisk om stillingen og ansøgning

 • Arbejdstiden er gennemsnitligt 15 timer om ugen, og ligger typisk mellem kl. 8-16. Der kan forekomme arbejde ud over disse tidspunkter, f.eks. ved konferencer og kurser.
 • Arbejdstiden tilrettelægges fleksibelt i forhold til din undervisning og eksaminer.
 • Du får kontorplads i Dansk Metals forbundshus i Sydhavnen.
 • Ansøgningsfrist tirsdag den 7. juni 2022. Ansøgning og CV sendes til Pia Haandbæk, Dansk Metal på e-mail: piha@danskmetal.dk Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 14. juni 2022.
 • Der er opstart mandag den 15. august 2022.

Om FIU-Ligestilling
FIU-Ligestilling (Fagbevægelsens interne uddannelser med fokus på ligestilling) er et ligestillingspartnerskab mellem 3F, Dansk Metal, HK, Dansk Sygeplejeråd og Serviceforbundet. Vi uddanner tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter i at skabe arbejdspladser for alle. Du kan læse mere om vores arbejde her: www.FIU-ligestilling.dk.

Vi opfordrer alle uanset etnisk baggrund, køn, kønsidentitet, religion, handicap, seksuel orientering og alder til at søge praktikstillingen.