Kategorier

Women’s advocate

onsdag 18. september 2024 - søndag 22. september 2024 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.

BAGGRUND:
Adskillige tillidsvalgte og fagforeningsansatte har igennem de sidste år været på studietur til Toronto, og besøgt den store fagforening UNIFOR, der med succes har haft en ”Women’s advocate” på større arbejdspladser gennem de sidste 15 år. Kan vi i Danmark lade os inspirere og lære noget af denne funktion? Vi ved, at vi har store udfordringer med krænkelseskulturen i Danmark, og vi ved, at kvinder i håndværkerfagene forsvinder ud af fagene hurtigt, samtidig med, at vi har en dagsorden om at åbne det kønsopdelte arbejdsmarked. Denne uddannelse er et eksperiment, der skal afdække hvordan vi kan bruge erfaringerne fra ”Women’s advocate” i Danmark.

UDBYTTE:

 • At klæde deltagerne på til at tage sig af de særlige udfordringer, der er for kvinder på en stor traditionel arbejdsplads
 • At arbejde med at forebygge seksuel chikane og uønsket adfærd på arbejdspladsen, og hjælpe/støtte kvinder (og mænd), der oplever sig krænket
 • At støtte op med forebyggelse af vold i hjemmet via politikker og retningslinjer. Hjælpe medarbejdere videre, hvis der er problemer med fysisk eller psykisk vold i hjemmet
 • At støtte og kulturudvikle med henblik på, at kvinder fastholdes i typiske mandejob, på mandsdominerede arbejdspladser, etc.
 • At støtte kvinder (og mænd) i at medvirke til, at der er en kultur på arbejdspladsen, der er forenelig med at være småbørnsforældre, uden at det er moderen, der f.eks. altid tager barns første sygedag. I det hele taget en offensiv omkring SMAF (sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv)
 • At udvikle en inkluderende og mangfoldig arbejdspladskultur, der generelt er opmærksom på minoriteter, minoritetsstress, køn og privilegieblindhed

INDHOLD:

 • Women’s advocate rolle og funktion i Canada -hvad kan vi lade os inspirere af til DK-forhold?
 • Uønsket adfærd og chikane. Hvordan får jeg øje på det? Hvordan åbner jeg for en drøftelse og fortrolighed?
 • Når det underrepræsenterede køn opgiver faget. Hvad skal jeg være opmærksom på for at fastholde kvinder?
 • Arbejdspladskultur og muligheder for at forebygge vold i hjemmet
 • Relevant lovgivning og de handlemuligheder, det giver

MÅLGRUPPE:
Tillidsvalgte på større arbejdspladser. Det kan være tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter eller en anden faglig tillidsvalgt funktion.

MATERIALER:
Undervejs på uddannelsen afkodes og udarbejdes relevante materialer. Der tages udgangspunkt i de materialer, der bruges i den canadiske fagbevægelse, og disse omformuleres og bearbejdes til danske forhold.

UNDERVISER:
Anthony Sylvester er gennemgående kursusleder. Der vil på hvert modul være forskellige interne og eksterne undervisere og eksperter.

TID OG STED:
Modul 1 & 2:
Onsdag den 18. september kl. 12.00 – Søndag den 22. september kl. 13.00.

3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.

Tilmelding på FIU-nr.: 5207 24 00 31

Ansøgning om deltagelse skal ske i din egen fagforening.

TOVHOLDER:
Anthony Sylvester.
Spørgsmål kan mailes til: anthony.sylvester@3f.dk