Kategorier

Womens advocate

onsdag 05. oktober 2022 - onsdag 02. november 2022 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.

Baggrund:
Adskillige tillidsvalgte og fagforeningsansatte har igennem de sidste år været på studietur til Toronto og besøgt den store fagforening UNIFOR, der med succes har haft en ”Womens advocate” på større arbejdspladser gennem de sidste 15 år.
Kan vi i Danmark lade os inspirere og lære noget af denne funktion?
Vi ved at vi har store udfordringer med krænkelseskulturen i Danmark og vi ved at kvinder i håndværkerfagene forsvinder ud af fagene hurtigt, samtidig med vi har en dagsorden om at åbne det kønsopdelte arbejdsmarked. Denne uddannelse er et eksperiment der skal afdække hvad og hvordan vi kan bruge erfaringerne fra ”Womens advocate” i Danmark.

Udbytte:
• At klæde deltagerne på til at tage sig af de særlige udfordringer der er for kvinder på en stor traditionel arbejdsplads
• At arbejde med at forebygge seksuel chikane og uønsket adfærd på arbejdspladsen og hjælpe/støtte kvinder (og mænd), der oplever sig krænket
• At støtte op med forebyggelse af vold i hjemmet via politikker og retningslinjer. Hjælpe medarbejdere videre, hvis der er problemer med fysisk eller psykisk vold i hjemmet
• At støtte og kulturudvikle med henblik på at kvinder fastholdes i typiske mandejob, på mandsdominerede arbejdspladser, etc.
• At støtte kvinder (og mænd) i at medvirke til, at der er en kultur på arbejdspladsen der er forenelig med at være småbørnsforældre, uden at det er moderen der f.eks. altid tager barns første sygedag. Idet hele taget er offensiv omkring SMAF (sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv)
• At udvikle en inkluderende og mangfoldig arbejdspladskultur, der generelt er opmærksom på minoriteter, minoritetsstress, køn og privilegieblindhed

Indhold:
• Women advocate rolle og funktion i Canada – hvad kan vi lade os inspirere af til DK-forhold?
• Uønsket adfærd og chikane. Hvordan får jeg øje på det? Hvordan åbner jeg for en drøftelse og fortrolighed?
• Når det underrepræsenterede køn opgiver faget. Hvad skal jeg være opmærksom på for at fastholde kvinder?
• Arbejdspladskultur og muligheder for at forebygge vold i hjemmet
• Relevant lovgivning og de handlemuligheder det giver.

Målgruppe:
Tillidsvalgte på større arbejdspladser. Det kan være tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter eller en anden faglig tillidsvalgt funktion.

Materialer:
Undervejs på uddannelsen afkodes og udarbejdes relevante materialer. Der tages udgangspunkt i de materialer der bruges i Canadisk fagbevægelse og disse omformuleres og bearbejdes til danske forhold.

Undervisere:
Anthony Sylvester er gennemgående kursusleder. Der vil på hvert modul være forskellige interne og eksterne undervisere/eksperter.

Tid og sted:

Onsdag den 12. oktober kl. 12.00 – søndag den 16. oktober kl. 13.00.

3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.
Ca. 10 minutter fra Hovedbanegården.

FIU-nr.: 5207 22 00 49
Ansøgning om deltagelse skal ske i din egen fagforening.

Tovholder:
Anthony Sylvester.
Spørgsmål kan stilles på mail:
antony.sylvester@3f.dk