Kategorier

Women Deliver 2023

lørdag 15. juli 2023 - søndag 23. juli 2023 Kigali, Rwanda

Baggrund:
Hvert 3. år afholdes en international konference med henblik på, at aktører, der arbejder med ligestilling og kvinders og pigers sundhed, kan udveksle erfaringer samt få ny viden om handlemuligheder.
FIU-Ligestilling deltog første gang i 2016, da Women Deliver blev afholdt i København og anden gang i 2019, da begivenheden blev afholdt i Vancouver.
Corona betød, at der ikke afholdtes noget i 2022, men i 2023 afholdes atter en konference, nemlig i Kigali. FIU-Ligestilling deltager igen, både med evt. indlæg og udstilling og med en deltagerdelegation. Læs mere om Women Deliver her:
https://womendeliver.org/conference/wd2023/

Udbytte:
Som deltager på Women Deliver 2023 vil du få:

 • Inspiration fra fagforbund og andre NGOér fra hele verden til dit eget ligestillingsarbejde
 • Mulighed for at kommunikere og formidle dit eget ligestillingsarbejde og dine egne holdninger
 • Nyt fra politikere, kunstnere og rollemodeller på det ligestillingspolitiske område
 • En kulturel og ligestillingspolitisk oplevelse, der sætter det danske ligestillingsarbejde i relief:
  Rwanda er foran Danmark på World Economics Gender Gap liste: https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021/

Indhold:

 • Deltagelse i workhops og konferencer, herunder status på FN’s bæredygtighedsmål, særlig nr. 5
 • Indlæg relevante steder, hvor det er fagforeningers rolle, der forelægges og drøftes
 • Fælles refleksioner og opsamlinger – udarbejdelse af rapport
 • Women Deliver er dygtige til at medtænke unge og LGBT+ personer. Ikke mindst dette kan vi lære af
 • Deltage i formidling af FIU-Ligestillings arbejde i forskellig regi
 • Dialog med fagbevægelses ligestillingsaktiviteter fra andre lande
 • Afslutningsvis besøg på lokal fagforening/NGO/shelter

Målgruppe:
Tillidsvalgte, valgte og ansatte i fagforeninger og fagforbund, der arbejder med ligestilling og gerne har deltaget på FIU-Ligestillingsaktiviteter, f.eks. i FL-netværket.

Tid og sted:
Lørdag den 15. juli – søndag den 23. juli.

Kigali, Rwanda.

I kurset indgår fly, hotel (enkeltværelser), materialer, fortæring og lokaltransport. Du skal dog være indstillet på at gå meget og indimellem selv sørge for drikkevarer og snacks. Du skal desuden være indstillet på, at det ikke er luksuriøse forhold, og selv bidrage til, at det hele fungerer.

FIU-nr. 5207 23 00 51

Ansøgning om deltagelse sker i din lokale fagforening, hvis du er medlem af et forbund tilsluttet FIU-fællesskabet.

Er du medlem af en fagforening uden for FIU foregår tilmelding på mail til meev@danskmetal.dk med angivelse af FIU-nr. og fødselsdato.

Tovholder:
Susanne Fast Jensen, 3F.
Spørgsmål kan mailes til:
susanne.fast.jensen@3f.dk