Kategorier

Vold og seksuel chikane

fredag 25. november 2022 - 10:00-13:00 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.
– arbejdspladsens muligheder for at forebygge kønsbestemt vold

Baggrund:
Den 25. november er FN’s mærkedag til bekæmpelse af vold mod kvinder.
FIU-Ligestilling støtter op om markeringen og sagen med dette dialogmøde, hvor der sættes fokus på arbejdspladsens muligheder for at forebygge kønsbestemt vold, herunder seksuel chikane.

Indhold:
• Nyheder på området. Både undersøgelser, praktiske erfaringer og politiske visioner
• Uddeling af pris til en tillidsvalgt, der har gjort en særlig og konkret indsats for at forebygge seksuel chikane og/eller vold i hjemmet

Målgruppe:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, fagforeningsrepræsentanter, ansatte på kvindekrisecentre, sprogskolelærere, undervisere fra fagbevægelsen, politikere og interesserede fra andre organisationer, der arbejder med ”Kønsbestemt vold”.

Tid og sted:
Fredag den 25. november kl. 10.00 – 13.00.

3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.

Ca. 10 minutters gang fra Hovedbanegården.

FIU-nr.: 5207 22 00 48
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

Er du medlem af et forbund i FIU-fællesskabet foregår tilmeldingen i din fagforening gennem FIU-sys på ovenstående FIU-kursusnummer. Er du medlem af en fagforening uden for FIU sker tilmelding til Mélanie Evers på mail: meev@danskmetal.dk med angivelse af kursusnummer, navn og fødselsdato.

Tovholder:
Susanne Fast Jensen, 3F.
Spørgsmål kan mailes til:
susanne.fast.jensen@3f.dk