Kategorier

Unge sætter retningen for ligestilling i fagbevægelsen

torsdag 27. januar 2022 - fredag 28. januar 2022 Odense ZOO, Søndre Blvd. 306, 5000 Odense

Workshop for unge faglige aktive 2022

Baggrund
Unge rammes i særlig høj grad af ligestillings- og mangfoldighedsudfordringer, samtidig med at det især er den lidt ældre generation der arbejder med og for ligestilling i fagbevægelsen.
Uddannelsesvalg er stadig præget af kønsstereotyper. Unge kvinder tjener mindre end unge mænd, og unge mænd møder barrierer i forhold til at benytte deres barselsrettigheder. LGBT+ personer og etniske minoriteter oplever fordomme og diskrimination i forbindelse med deres uddannelse.
Fagbevægelsen har derfor brug for unge fagligt aktive, som kan løfte og videreudvikle arbejdet med ligestilling og mangfoldighed internt fagbevægelsen og på arbejdsmarkedet. Så vi sammen sikrer at fremtidens fagbevægelse bliver fri for sexisme og andre former for forskelsbehandling.

Mål
Det er målet med workshoppen at klæde centralt placerede unge faglige på til at udvikle fremtidens fagbevægelse så:
1) Unge bidrager mere fagpolitisk i ligestillings- og mangfoldighedsarbejdet.
2) Fagbevægelsen internt videreudvikles til en mere ligestillet, mangfoldig og inkluderende organisation.

Udbytte
Du vil på workshoppen få: baggrundsviden, ideer, redskaber og mulighed for erfaringsudveksling, så du efterfølgende selv kan handle konkret, der hvor du har indflydelse. Fx: din bestyrelse eller i dit ungdomsarbejde. Du vil møde andre engagerede faglige unge, som du kan inspireres af og skabe netværk med.

Indhold
Workshoppens første dag vil have fokus på viden og erfaringsudveksling om blandt andet sexisme, ulige løn, normer og barselsproblematikker. Der vil være en afveksling mellem faglige oplæg og dialog. Om aften vil der være intimkoncert med Emily Holm Nyhuus, forsanger fra Reveal Party.
Den sidste dag vil have fokus på udarbejdelse af handlingsplaner for det videre arbejde med ligestilling, mangfoldighed og inklusion i eget forbund/eget fag. Der vil være fokus på hvordan man bedst kommer igennem med de forandringer man ønsker at se.

Målgruppe
Fagligt aktive under 31 år der vil arbejde aktivt for mere ligestilling, inklusion og mangfoldighed indenfor fagbevægelsens rammer. Det kan være forbunds/fagforeningers ungdomskonsulenter, ungdomsudvalg, ungdomsbestyrelser og lignende. Det anbefales, at der så vidt muligt deltager flere fra samme forbund/fag, men det er ikke et krav.

Tid og sted
Torsdag den 27. januar 2022 kl. 11.00 – Fredag den 28. januar 2022 kl. 15.00
Odense ZOO, Søndre Blvd. 306, 5000 Odense. Overnatning på Hotel Knudsens Gaard, Hunderupgade 2, 5230 Odense M

Tilmelding
Medlem af forbund tilsluttet FIU: FIU-nr.: 5207 22 00 54
Gebyrfrit for medlemmer af forbund tilsluttet FIU-fællesskabet.
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

Medlem af forbund der ikke er tilsluttet FIU:
FIU-nr.: 5207 22 00 55 – Pris 3000 kr.
Er du medlem af en fagforening uden for FIU-fællesskabet, sker tilmelding til Mélanie Evers på mail: meev@danskmetal.dk med angivelse af FIU-nummer, navn og fødselsdato.

Tovholder
Kristine Esrom Raunkjær
Evt. spørgsmål kan mailes til:
krer@danskmetal.dk