Kategorier

Ung meningsdanner for mangfoldige fællesskaber

lørdag 17. september 2022 - søndag 13. november 2022
– en uddannelse der klæder dig på til at arbejde for arbejdspladser og skoler med plads til alle unge

Baggrund:
Uddannelsen er for dig, der brænder for at skabe mere inkluderende arbejdspladser og skoler for alle unge, og som står og mangler de redskaber og det fællesskab, som gør at du kommer i gang med at at skabe forandring.

Unge rammes i særlig høj grad af ligestillings- og mangfoldighedsudfordringer: Uddannelsesmuligheder er stadig præget af kønsstereotyper og mange unge kæmper med at skille sig ud som minoritet. Unge kvinder tjener mindre end mænd og unge mænd møder barrierer i forhold til at benytte deres barselsrettigheder. Især unge kvinder, LGBT+ personer og etniske minoriteter oplever chikane og diskrimination, som de ikke bliver tilstrækkeligt beskyttet imod. Derfor har vi brug for en ny generation af unge fagligt aktive, der kan løfte og videreudvikle arbejdet med ligestilling og mangfoldighed i fagbevægelsen og ude på arbejdsmarkedet.

Udbytte:
Som deltager får du viden om unges udfordringer med ligestilling og mangfoldighed i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Derudover får du konkrete redskaber til at skabe forandring gennem mundtlig og skriftlig formidling. Kort sagt får du redskaberne til at sætte en dagsorden og skabe forandring for ligestilling og mangfoldighed.

Indhold:
• Viden om unges udfordringer med ligestilling og mangfoldighed under uddannelse og på arbejdsmarkedet
• Træning i mundtlig og skriftlig meningsdannelse, f.eks. at holde taler, skrive debatindlæg og debattere på sociale medier
• Arbejde med andre forandringsprojekter f.eks. udforme et adfærdskodeks, lave happenings eller skabe dialog om grænser og normer
• Inspiration fra andre unge meningsdannere og ungdomsorganisationer
• Et stærk netværk med andre unge, der arbejder for ligestilling og mangfoldighed

På kurset veksler vi mellem oplæg, hvor undervisere og oplægsholdere engagerer jer som deltagere i fælles refleksion og praktiske øvelser, hvor du som deltager aktivt får afprøvet forskellige former for meningsdannelse.

Målgruppe:
Fagligt aktive under 31 år, der vil arbejde for ligestilling og mangfoldighed på skoler, arbejdspladser og i samfundet. Som deltager kan du være aktiv i ungdomsarbejdet, tillidsvalgt, potentiel tillidsvalgt eller på anden måde fagligt aktiv.

Undervisere:
Der vil være et fast kursusteam og forskellige gæsteundervisere med særlig viden og erfaring om emner indenfor ligestilling og mangfoldighed og/eller erfaring med forskellige former for meningsdannelse.

Tid og sted:
Kurset afholdes over 6 dage fordelt på tre weekender (lørdage og søndage).

Modul 1: Metalskolen Jørlunde
Lørdag den 17. september kl. 10.00 – 18.00, samt aftenaktivitet.
Søndag den 18. september kl. 9.00 – 15.00.
Slagslundevej 13, 3550 Slangerup (fælles bus fra Københavns Hovedbanegård)

Modul 2: Trekantområdet
Lørdag den 8. oktober kl. 10.00 – 18.00, samt aftenaktivitet.
Søndag den 9. oktober kl. 8.30 – 15.00.

Modul 3: København
Lørdag den 12. november kl. 10.00 – 18.00, samt aftenaktivitet.
Søndag den 13. november kl. 9.00 – 15.00.

Tilmelding
Medlem af forbund tilsluttet FIU-fællesskabet:
FIU-nr: 5207 22 00 47
Pris: Gebyrfrit
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

Medlem af forbund ikke tilsluttet FIU-fællesskabet:
FIU-nr: 5207 22 00 78
Pris: 5550 kr.
Er du medlem af en fagforening udenfor FIU sker tilmelding til Mélanie Evers på mail: meev@danskmetal.dk med angivelse af kursus­nummer, navn og fødselsdato.

Tovholder:
Kristine Esrom Raunkjær, Dansk Metal.
Spørgsmål kan mailes til:
krer@danskmetal.dk