Kategorier

Ung meningsdanner for mangfoldige faglige fællesskaber

lørdag 31. august 2024 - søndag 06. oktober 2024 - 1. modul august og 2. modul oktober

– En uddannelse der klæder dig som ung og fagligt aktiv på til at arbejde med de ligestillingsudfordringer, som unge møder i deres arbejdsliv

BAGGRUND:
Uddannelsen er for dig, der brænder for at skabe mere inkluderende arbejdspladser og skoler for alle unge, og som står og mangler de redskaber og det fællesskab, som gør, at du kommer i gang med at skabe forandring. Unge rammes i særlig høj grad af ligestillings- og mangfoldighedsudfordringer: Uddannelsesmuligheder er stadig præget af kønsstereotyper, og mange unge kæmper med at skille sig ud som minoritet. Unge kvinder tjener mindre end mænd, og unge mænd møder barrierer i forhold til at benytte deres barselsrettigheder.
Især unge kvinder, LGBT+ personer og etniske minoriteter oplever chikane og diskrimination, som de ikke bliver tilstrækkeligt beskyttet imod. Derfor har vi brug for en ny generation af unge fagligt aktive, der kan løfte og videreudvikle arbejdet med ligestilling og mangfoldighed i fagbevægelsen og ude på arbejdsmarkedet.

UDBYTTE:
Som deltager får du viden om unges udfordringer med ligestilling og mangfoldighed i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Derudover får du konkrete redskaber til at skabe forandring gennem mundtlig og skriftlig formidling. Kort sagt får du redskaberne til at sætte en dagsorden og skabe forandring for ligestilling og mangfoldighed.

INDHOLD:

  • Viden om unges udfordringer med ligestilling og mangfoldighed under uddannelse og på arbejdsmarkedet
  • Træning i mundtlig og skriftlig meningsdannelse, f.eks. at holde taler, skrive debatindlæg og debattere på sociale medier
  • Arbejde med andre forandringsprojekter f.eks. udforme et adfærdskodeks, lave happenings eller skabe dialog om grænser og normer
  • Inspiration fra andre unge meningsdannere og ungdomsorganisationer
  • Et stærk netværk med andre unge, der arbejder for ligestilling og mangfoldighed

På kurset veksler vi mellem oplæg, hvor undervisere og oplægsholdere engagerer jer som deltagere i fælles refleksion og praktiske øvelser, hvor du som deltager aktivt får afprøvet forskellige former for meningsdannelse.

MÅLGRUPPE:
Fagligt aktive under 31 år, der vil arbejde for ligestilling og mangfoldighed på skoler, arbejdspladser og i samfundet. Som deltager kan du være tillidsvalgt, potentiel tillidsvalgt eller på anden måde fagligt aktiv.

Undervisere: Der vil være et fast kursusteam og forskellige gæsteundervisere med særlig viden og erfaring om emner indenfor ligestilling og mangfoldighed og/ eller erfaring med forskellige former for meningsdannelse.

TID OG STED:
Kurset afholdes over 4 dage fordelt på to weekender (lørdage og søndage – august og oktober).

Modul 1: København.
Lørdag den 31. august kl. 10.00 – 18.00, samt
aftenaktivitet.
Søndag den 1. september kl. 08.30 – 15.00.

Der er mulighed for overnatning, når man bor mere end 60 km væk.

Modul 2: Trekantområdet
Lørdag den 5. oktober kl. 10.00 – 18.00, samt
aftenaktivitet.
Søndag den 6. oktober kl. 8.30 – 15.00.

Der er mulighed for overnatning, når man bor mere end 60 km væk.

Tilmelding på FIU-nr.: 5207 24 00 30

Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

TOVHOLDER:
Matthew Daniali, Dansk Metal.
Spørgsmål kan mailes til: matd@danskmetal.dk