Kategorier

Trivsel for alle – Dansk

torsdag 22. september 2022 - fredag 23. september 2022 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.

Baggrund:
De etniske medlemmer har været medlem af fagbevægelsen i de sidste 45 år og udgør stadig det største potentiale som nuværende og kommende medlemmer.
I dag har FH over 80.000 medlemmer, der har en anden etnisk baggrund end dansk.

Derfor er det altafgørende, at fagbevægelsen mobiliserer, engagerer, organiserer og inkluderer de etniske minoriteter i bevægelsen og i det faglige arbejde.

Udbytte:
• Der udveksles erfaringer, praksisviden og udvikles relationer med mange andre, der har de samme udfordringer som dig
• Du vil blive bedre til at arbejde direkte for en bedre integration og etnisk ligestilling på din arbejdsplads og i fagforeningen
• Du vil blive bedre til at organisere og engagere dine kollegaer i fagforening og i det faglige arbejde

Indhold:
• At sikre en positiv synliggørelse af fagbevægelsen over for de etniske minoriteter
• At øge det faglige engagement blandt de etniske medlemmer
• At optimere medlemsvæksten af de etniske medlemmer
• At skabe et bedre medlemsgrundlag for fagbevægelsen
• At opkvalificere fagbevægelsens indsats for etnisk ligestilling og integration gennem inddragelse, delagtiggørelse og sparring
• At skabe gode ambassadører

Målgruppe:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt valgte og ansatte i fagforeninger.

Tid og sted:
Torsdag den 22. september kl. 12.00 – fredag den 23. september kl. 13.00. (På dansk).

3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.
Ca. 10 minutter fra Hovedbanegården.

FIU-nr.: 5247 22 00 12
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

Tovholder:
Anthony Sylvester, 3F.
Spørgsmål kan stilles på mail:
anthony.sylvester@3f.dk