Kategorier

Trivsel for alle

lørdag 30. november 2024 - søndag 01. december 2024 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.

BAGGRUND:
I dag har FH over 80.000 medlemmer, der har en anden etnisk baggrund end dansk. Derfor er det altafgørende, at fagbevægelsen mobiliserer, engagerer, organiserer og inkluderer de etniske minoriteter i bevægelsen og i det faglige arbejde.

UDBYTTE:

 • Der udveksles erfaringer, praksisviden og udvikles relationer med mange andre, der har de samme udfordringer som dig
 • Du vil blive bedre til at arbejde direkte for bedre integration og etnisk ligestilling på din arbejdsplads og i fagforeningen
 • Der udveksles erfaringer, praksisviden og udvikles relationer med mange andre, der har de samme udfordringer som dig
 • Du vil blive bedre til at arbejde direkte for bedre integration og etnisk ligestilling på din arbejdsplads og i fagforeningen
 • Du vil blive bedre til at organisere og engagere dine kollegaer i fagforening og i det faglige arbejde

INDHOLD:

 • At sikre en positiv synliggørelse af fagbevægesen over for de etniske minoriteter
 • At øge det faglige engagement blandt de etniske medlemmer
 • At optimere medlemsvæksten af de etniske medlemmer
 • At skabe et bedre medlemsgrundlag for fagbevægelsen
 • At opkvalificere fagbevægelsens indsats for etnisk ligestilling og integration gennem inddragelse, delagtiggørelse og sparring
 • At skabe gode ambassadører

MÅLGRUPPE:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt valgte og ansatte i fagforeninger.

TID OG STED:
Lørdag den 30. november kl. 12.00 – Søndag den 1. december kl. 13.00 (på dansk).

3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.

Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

TOVHOLDER:
Anthony Sylvester, 3F.
Spørgsmål kan mailes til: anthony.sylvester@3f.dk