Kategorier

Trivsel for alle

lørdag 24. februar 2024 - søndag 25. februar 2024 - 12.00 - 13.00 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V

BAGGRUND:
I dag har FH over 80.000 medlemmer, der har en anden etnisk baggrund end dansk. Derfor er det altafgørende, at fagbevægelsen mobiliserer, engagerer, organiserer og inkluderer de etniske minoriteter i bevægelsen og i det faglige arbejde.

UDBYTTE:

  • Der udveksles erfaringer, praksisviden og udvikles relationer med mange andre, der har de samme udfordringer som dig
  • Du vil blive bedre til at arbejde direkte for bedre integration og etnisk ligestilling på din arbejdsplads og i fagforeningen
  • Du vil blive bedre til at organisere og engagere dine kollegaer i fagforening og i det faglige arbejde

INDHOLD:

  • At sikre en positiv synliggørelse af fagbevægelsen over for de etniske minoriteter
  • At øge det faglige engagement blandt de etniske medlemmer
  • At optimere medlemsvæksten af de etniske medlemmer
  • At skabe et bedre medlemsgrundlag for fagbevægelsen
  • At opkvalificere fagbevægelsens indsats for etnisk ligestilling og integration gennem inddragelse, delagtiggørelse og sparring
  • At skabe gode ambassadører

MÅLGRUPPE:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt valgte og ansatte i fagforeninger.

TID OG STED:
Lørdag den 24. februar kl. 12.00 – søndag den 25. februar kl. 13.00 (på engelsk).

3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.

Tilmelding på FIU-nr.: 5247 24 00 09

Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

TOVHOLDER:
Anthony Sylvester, 3F.
Spørgsmål kan mailes til: anthony.sylvester@3f.dk