Kategorier

Træf for FIU-Ligestillings lokale netværk

tirsdag 19. november 2024 - onsdag 20. november 2024 København

BAGGRUND:
FIU-Ligestillings netværk får mulighed for at udveksle erfaringer, skabe ny viden og få ny inspiration til eget ligestillings- og mangfoldighedsarbejde.

UDBYTTE:
På træffet vil du erfaringsudveksle med andre netværk, og få nye idéer til eget faglige arbejde med forandringer på arbejdspladsen, der inkluderer køn og mangfoldighed. Du vil få ny viden om ligestillingspolitiske emner og handlemulighederne på arbejdspladser.

INDHOLD:

  • Erfaringsudveksling
  • Arbejdspladsens muligheder for at forebygge seksuel chikane og kønsbestemt vold
  • Organisering af medlemmer i et mangfoldighedsperspektiv
  • Nyt om fædrebarsel, lønåbenhed, seksuel chikane og andre aktuelle ligestillingspolitiske emner
  • Socialt samvær og kulturel oplevelse med kønsbriller

MÅLGRUPPE:
Deltagerne i FIU-Ligestillings netværk, tillidsvalgte og ligestillingsinteresserede.

TID OG STED:
Tirsdag den 19. november kl. 10.00 – onsdag den 20. november kl. 14.30.

3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V – eller Dansk Metal, Molestien 7, 2450 København SV.

Tilmelding på FIU-nr.: 5207 24 00 29

Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

TOVHOLDER:
Mélanie Evers, Dansk Metal.
Spørgsmål kan mailes til: meev@danskmetal.dk