Kategorier

Træf for FIU-Ligestillings lokale netværk

torsdag 24. november 2022 - fredag 25. november 2022

Baggrund:
At FIU-Ligestillings netværk får mulighed for at udveksle erfaringer, skabe ny viden og få ny inspiration til eget ligestillings- og mangfoldighedsarbejde.

Udbytte:
På træffet vil du erfaringsudveksle med andre netværk og få nye idéer til eget faglige arbejde med forandringer på arbejdspladsen der inkluderer køn og mangfoldighed.
Du vil få ny viden om ligestillingspolitiske emner og handlemulighederne på arbejdspladser.

Indhold:
• Erfaringsudveksling
• Arbejdspladsens muligheder for at forebygge seksuel chikane og kønsbestemt vold
• Organisering af medlemmer i et mangfoldighedsperspektiv
• Nyt om lønåbenhed, seksuel chikane, åbning af det kønsopdelte arbejdsmarked og andre hotte ligestillingspolitiske emner.
• Socialt samvær og kulturel oplevelse med kønsbriller

Målgruppe:
Deltagerne i FIU-Ligestillings netværk, tillidsvalgte og ligestillingsinteresserede.

Tid og sted:
Torsdag den 24. november kl. 10.00 – fredag den 25. november kl. 13.00.

3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V. – eller
Dansk Metal, Molestien 7, 2450 København SV.

FIU-nr.: 5207 22 00 46
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

Tovholder:
Susanne Fast Jensen, 3F.
Spørgsmål kan mailes til:
susanne.fast.jensen@3f.dk