Kategorier

Træf for FIU-Ligestillings lokale netværk

fredag 24. november 2023 - lørdag 25. november 2023

Baggrund:
FIU-Ligestillings netværk får mulighed for at udveksle erfaringer, skabe ny viden og få ny inspiration til eget ligestillings- og mangfoldighedsarbejde.

Udbytte:
På træffet vil du erfaringsudveksle med andre netværk, og få nye idéer til eget faglige arbejde med forandringer på arbejdspladsen, der inkluderer køn og mangfoldighed.
Du vil få ny viden om ligestillingspolitiske emner og handlemulighederne på arbejdspladser.

Indhold:

  • Erfaringsudveksling
  • Arbejdspladsens muligheder for at forebygge seksuel chikane og kønsbestemt vold
  • Organisering af medlemmer i et mangfoldighedsperspektiv
  • Nyt om fædrebarsel, lønåbenhed, seksuel chikane og andre aktuelle ligestillingspolitiske emner
  • Socialt samvær og kulturel oplevelse med kønsbriller

Målgruppe:
Deltagerne i FIU-Ligestillings netværk, tillidsvalgte og ligestillingsinteresserede.

Tid og sted:
Fredag den 24. november kl. 10.00 – lørdag den 25. november kl. 15.00.

3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V – eller
Dansk Metal, Molestien 7, 2450 København SV.

FIU-nr.: 5207 23 00 49

Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

Tovholder:
Susanne Fast Jensen, 3F.
Spørgsmål kan mailes til:
susanne.fast.jensen@3f.dk