Kategorier

TR-træf for etniske minoriteter

lørdag 30. november 2024 - søndag 01. december 2024 Hovedstadsområdet

BAGGRUND:
Der er en underrepræsentation af tillidsvalgte med minoritetsbaggrund. Dette matcher ikke fagbevægelsens målsætninger. Det er hensigten med træffet at give fagbevægelsen mulighed for at blive klogere på, hvad det giver mening at gøre, når målet med en repræsentativ andel tillidsvalgte med minoritetsbaggrund, skal nås.

UDBYTTE:
Formålet er, at de tillidsvalgte med en anden etnisk baggrund end dansk klædes på til at varetage deres funktion optimalt og offensivt – både i forhold til egen karriere og i forhold til, at medlemmer og potentielle medlemmer oplever den tillidsvalgte som velfungerende og som en ressource, der giver mening til medlemskabet. Medlemmer skal opleve, at tillidsvalgte med minoritetsbaggrund er gode repræsentanter for fagbevægelsen, og indeholder nogle værdier, der gør, at her ”vil jeg gerne være medlem”, ”her udvikles min arbejdsplads”, og ”her varetages mine interesser”.

INDHOLD:
Træffet skal give redskaber til at øge egen gennemslagskraft og egne muligheder. De tillidsvalgte, der deltager i træffet, skal klædes på til at være mere offensive aktører på deres arbejdsplads, så deres kolleger oplever, at det er en tillidsvalgt, der er så god, at her er jeg nødt til at være medlem – og potentielle medlemmer organiseres til et medlemskab.

MÅLGRUPPE:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt fagligt aktive med en anden etnisk baggrund end dansk.

TID OG STED:
Lørdag den 30. november kl. 11.00 – søndag den 1. december kl. 13.00.

Afholdes i hovedstadsområdet.

Tilmelding på FIU-nr.: 5247 24 00 29
(uden overnatning).

Tilmelding på FIU-nr.: 5247 24 00 30
(med overnatning).

Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

TOVHOLDER:
Anthony Sylvester, 3F.
Spørgsmål kan mailes til: anthony.sylvester@3f.dk