Kategorier

Temadag om Den danske Model for fagbevægelsens etniske medlemmer – Fyn

lørdag 19. november 2022 - 9:00-15:00

Baggrund:
Det danske arbejdsmarked er kendt i udlandet for sin særlige opbygning. Det er berømt, fordi organiseringen bygger på frivillige aftaler mellem arbejdsgivere og arbejdstagere.
Kun i sjældne tilfælde griber regeringen ind og lovgiver om forholdene.
Det er svært for fagbevægelsens medlemmer med en anden etnisk baggrund end dansk både at forstå og skelne mellem overenskomst og lovgivning og dels hvilken funktion dansk fagbevægelse har for samfundet.

Udbytte:
Temadagen har til formål at klæde de etniske minoritetsmedlemmer på til at agere som ambassadør for den danske model og videreformidle deres viden om Den danske Model til deres kollegaer med etnisk minoritetsbaggrund.

Indhold:
Temadagen indeholder følgende elementer:
• Den danske Model, baggrund og oprindelse
• Den danske Model – aftaler versus lovgivning
• De kollektive overenskomster
• Organiseringsgrad og dens betydning
• Fagbevægelsens rolle og arbejdsmarkedets parter
• Trusler mod Den danske Model
• Arbejdspladsens rolle i Den danske Model
• Værktøjer til formidling af Den danske Model

De enkelte uddannelsesaktiviteter målrettes bedst muligt til den konkrete deltagergruppes behov.

Tid og sted:
Lørdag den 19. november på Fyn.
Alle dage kl. 9.00 – 15.00.

FIU-nr.: 5247 22 00 32
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

Tovholder:
Anthony Sylvester, 3F.
Spørgsmål kan stilles på mail: anthony.sylvester@3f.dk