Kategorier

Temadag om Den danske Model for fagbevægelsens etniske medlemme – Jylland

lørdag 07. september 2024 - kl. 9.00 - 15.00 Jylland

BAGGRUND:
Det danske arbejdsmarked er kendt i udlandet for sin særlige opbygning. Det er berømt, fordi organiseringen bygger på frivillige aftaler mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. Kun i sjældne tilfælde griber regeringen ind, og lovgiver om
forholdene. Det kan være svært for nogle af fagbevægelsens medlemmer med en anden etnisk baggrund end dansk både at forstå og skelne mellem overenskomst og lovgivning – og dels hvilken funktion dansk fagbevægelse har for samfundet.

UDBYTTE:
Temadagen har til formål at klæde de etniske minoritetsmedlemmer på til at agere som ambassadør for Den danske Model, og videreformidle deres viden om til deres kollegaer med etnisk minoritetsbaggrund.

INDHOLD:
Temadagen indeholder følgende elementer:

  • Den danske Model, baggrund og oprindelse
  • Den danske Model – aftaler versus lovgivning
  • De kollektive overenskomster
  • Organiseringsgrad og dens betydning
  • Fagbevægelsens rolle og arbejdsmarkedets parter
  • Trusler mod Den danske Model
  • Arbejdspladsens rolle i Den danske Model
  • Værktøjer til formidling af Den danske Mode

TID OG STED:
Lørdag den 7. september kl. 9.00 – 15.00.

Afholdes i det jyske.

Tilmelding på FIU-nr.: 5247 24 00 27

Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

TOVHOLDER:
Anthony Sylvester, 3F.
Spørgsmål kan mailes til: anthony.sylvester@3f.dk