Kategorier

Svenske kvindeorganisationers konference i Malmø

mandag 06. februar 2023 - torsdag 09. februar 2023 Malmø

Baggrund:
Sverige er på mange områder foran Danmark, hvad ligestilling angår.
Vi kan lære af hinanden, og FIU-Ligestilling har tidligere deltaget, når Sveriges Kvindeorganisationer holder deres store årlige konference ”Forum Jämställdhet”. I 2023 holdes konferencen i Malmø, og da det er så tæt på Danmark, vil vi igen give mulighed for at skabe et fællesskab omkring deltagelse.
Se mere om konferencen her:
https://forumjamstalldhet.se

Udbytte:
Ny viden om ligestilling, ligeløn, seksuel chikane – især fra Sverige og med fokus på, hvad kommuner kan gøre for ligestilling.

Indhold:

  • Du kan shoppe rundt på en udstilling om nye muligheder og udfordringer indenfor ligestilling og mangfoldighed
  • Du kan deltage i workshops om handlemuligheder for ligestilling
  • Du kan plotte dig ind på foredrag Høre nyt om løn, køn og pensioner og hvad vi kan gøre i Danmark for at mindske gabet mellem mænds og kvinders pension
  • Erfaringsudveksling og netværksdannelse, internt og med svensk fagbevægelse
  • Den første dag fremlægger alle deres eget arbejde med ligestilling og mangfoldighed. Derefter er der to dage med konferenceprogram. Den sidste dag laver vi en fælles opsamling om formiddagen

Målgruppe:
Tillidsvalgte, valgte og ansatte i fagforeninger og fagforbund samt øvrige ligestillingsinteresserede. Særligt deltagere i FIU-Ligestillings netværk.

Tid og sted:
Mandag den 6. februar kl. 10.00 – torsdag den 9. februar kl. 14.30.

Malmø, Forum Jämställdhet.

Vi mødes på Hovedbanegården i København og transporterer os i fællesskab. Der indkvarteres på hotel (eneværelser). Lokaltransport, tilmeldingsgebyr og fortæring indgår. Vi tager fra Malmø lige efter frokost den sidste dag og ankommer kl. 14.30 på Hovedbanegården.

FIU-nr.: 5207 23 00 46

Ansøgning om deltagelse sker i din lokale fagforening, hvis du er medlem af et forbund tilsluttet FIU-fællesskabet.

Er du medlem af en fagforening uden for FIU foregår tilmelding på mail til meev@danskmetal.dk med angivelse af FIU-nr. og fødselsdato.

Tovholder:
Susanne Fast Jensen, 3F.
Spørgsmål kan mailes til:
susanne.fast.jensen@3f.dk