Kategorier

Stressvejlederkonferencen 2024

fredag 02. februar 2024 - lørdag 03. februar 2024 Metalskolen Jørlunde, Slagslundevej 13, 3550 Slangerup.
– Stress, trivsel og køn

BAGGRUND:
Gennem mere end 11 år har fagbevægelsen uddannet Stressvejledere. Psykisk arbejdsmiljø og trivsel er jo i konstant udvikling og som vejleder må man holde sig ajour for at følge med. Derfor afholder vi sammen denne spændende, inspirerende og lærerige årlige stressvejlederkonference, hvor Stressvejlederne og underviserne kan mødes og få inspiration, ny viden og sparring i forhold til deres rolle som vejledere. For at Stressvejlederne fortsat kan føle sig trygge og fagligt velfunderede i deres hverv, er der behov for opbakning, motivation og ny viden. På konferencen har vi hele tiden ”køns- og mangfoldighedsbriller” på, da vi derved kan møde det enkelte menneske dér, hvor det er at starte hjælpen derfra.

UDBYTTE:
Stressvejlederen bliver klædt på med den nyeste viden indenfor stresshåndtering og ligestilling. På konferencen holdes der oplæg om emner, som kan berige den enkelte vejleder i arbejdet med stresshåndtering og trivsel i hverdagen, og som altid tilbyder vi også nogle enkelte øjenåbnere med skæve vinkler, der kan sætte nye tanker i gang. Vi dyrker det brede netværk på tværs af forbund og brancher, og har afsat tid til udveksling af erfaringer og fælles refleksion. Tilbagemeldingerne fra de tidligere konferencer viser, at Stressvejlederne tager hjem med ny faglig viden, motivation og fornyet energi til at arbejde videre med arbejdsmiljøet.

INDHOLD:

  • Konferencen bygger på formidling af ny viden og nye perspektiver til, så vi hele tiden er på forkant med udviklingen
  • Vi har indbudt spændende og dygtige gæste lærere og foredragsholdere
  • På konferencen har vi et stort fokus på netværksdannelse og erfaringsudveksling
  • Stressvejlederkonferencerne foregår altid i en dejlig og seriøs stemning, hvor der er plads til både alvor og sjov

MÅLGRUPPE:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der er færdiguddannede Stressvejledere eller under uddannelse hertil.

TID OG STED:
Fredag den 2. februar kl. 11.30 (opstart med frokost) – lørdag den 3. februar kl. 13.00 (slut med frokost).

Metalskolen Jørlunde, Slagslundevej 13, 3550 Slangerup.

Tilmelding på FIU-nr.: 5207 24 00 28

Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

UNDERVISERE:
Pia Haandbæk, Dansk Metal.
Alex Haurand, Frispark.
Se tillige: www.frispark.com

TOVHOLDER:
Pia Haandbæk, Dansk Metal.
Spørgsmål kan mailes til: piha@danskmetal.dk