Kategorier

Stressvejlederen IV

mandag 11. december 2023 - onsdag 13. december 2023 Metalskolen Jørlunde, Slagslundevej 13, 3550 Slangerup
– Professionel formidling af ”Hvad er stress?”

Baggrund:
Dette er en udviklingsgren til Stressvejlederen, hvor du træner til at blive en kompetent formidler af fakta omkring stress. Emnet er: ”Hvad er stress?”.
Du har som Stressvejleder indsigt i, hvad stress er, hvordan kroppen reagerer og hvilke faktorer, der udløser stress. Efter kurset vil du være i stand til at viderebringe/formidle fakta omkring stress på konferencer, fyraftensmøder og som spændende oplæg til debatarrangementer etc. Ligeledes tager vi igennem hele kurset mangfoldighedsbriller på, hvilket giver dig mulighed for at blive set, hørt og forstået af alle.

Udbytte:

 • Efter kurset kan du lave en troværdig og spændende formidling af fakta om stress, hvilket kan være en stor hjælp for dig, som vil påvirke andre til at tage stress alvorligt
 • Du har efter kurset et samlet oplæg ”Hvad er stress?”, som du har trænet og bearbejdet i trygge rammer sammen med dine Stressvejleder kolleger

Indhold:

 • “Hvad er stress?”
 • Vigtige værktøjer til effektiv formidling
 • Publikums forskelligheder – mangfoldighed – hensyntagen til f.eks. køn, alder og etnicitet
 • Hvordan styrer jeg nervøsiteten? – Vær fuldt tilstede i din formidling
 • Sandwichmodellen – feedback
 • Mindmap
 • Øvelse i professionel formidling
 • Mit første oplæg! – Hvor, hvornår og hvordan?

Form og metode:

 • Undervisningen vil veksle mellem teori og praktiske øvelser
 • Der vil på kurset blive lagt stor vægt på dialog, feedback og sparring
 • Kurset afholdes i en glad og afslappet atmosfære
 • Vi vil opleve forskelligheder og erfaringer gennem et sjovt og udviklende samspil på kurset
 • Der vil være to undervisere til stede under hele kurset

Målgruppe:
Kurset henvender sig til tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der i det daglige arbejder med at forbedre trivslen på jobbet, og hjælper med at holde stress og sygdom væk fra arbejdsmiljøet.

For at kunne deltage skal du have gennemført Stressvejlederuddannelsen, idet faglig viden og personlig udvikling herfra sikrer et fuldendt resultat.

Materialer:
USB-stik indeholdende:

 • PowerPoint-præsentation
 • Præsentationsmateriale til et fyraftensmøde
 • 1 guidet afspænding og 1 kort guidet meditation

Tid og sted:
Mandag den 11. december kl. 10.00 – onsdag den 13. december kl. 11.30.

Metalskolen Jørlunde, Slagslundevej 13, 3550 Slangerup.

FIU-nr.: 5207 23 00 43

Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

Undervisere:
Pia Haandbæk, Dansk Metal.
Alex Haurand, Frispark.
Se tillige: www.frispark.com

Tovholder:
Pia Haandbæk, Dansk Metal.
Spørgsmål kan mailes til:
piha@danskmetal.dk