Kategorier

Stressvejlederen III

mandag 15. april 2024 - onsdag 17. april 2024 Metalskolen Jørlunde, Slagslundevej 13, 3550 Slangerup.
– Sammen gør vi en forskel

BAGGRUND:
Dette er Stressvejlederens sidste modul, hvor vi gennem hele kurset har fokus på din fremtidige rolle som Stressvejleder. For at forblive en dynamisk og effektiv vejleder er det vigtigt, at du til stadighed opsøger ny viden og nye værktøjer til at
øge trivslen på din arbejdsplads og i dit liv. På kurset går vi tættere på de konkrete problematikker, der går igen hos mange mennesker i hverdagen på arbejdspladserne. På dette modul vil du samtidig blive en del af fagbevægelsens Stressvejledernetværk og være med til at forme den fremtidige dagsorden, heriblandt for hvilke emner og temaer, der skal bringes op på den årlige Stressvejlederkonference, som du finder her.

UDBYTTE:

 • Med fokus på stress, trivsel og ligestilling på arbejdspladsen vil vi gå tæt på aktuelle arbejdspladsproblematikker. Vi vil bl.a. se på seksuel chikane og andre krænkelser. Hvad sker der, og hvordan handler vi? Hvilken betydning har det for den enkelte medarbejders trivsel og arbejdspladsen som helhed?
 • Du vil blive klædt på til at kunne gennemføre den svære samtale med den stressramte, og være en god sparringspartner for både med arbejderen og lederen. Idet du som Stressvejleder ofte vil fremstå som rollemodel, er det vigtigt, at du selv udøver stresshåndtering. På kurset lærer du teknikker til at træne opmærksomhed og nærvær
 • Når du forlader kurset, er det med et voksende netværk af dygtige mennesker, der med spænding venter på at blive brugt
 • Du får viden om søvnens betydning for menneskers trivsel

INDHOLD:

 • ”Dig som Stressvejleder”
 • Seksuel chikane og krænkende adfærd
 • Søvn og stress
 • En stressende situation
 • Træning af opmærksomhed og nærvær
 • ”Indre stilhed”
 • Dit personlige statement

FORM OG METODE:

 • Undervisningen vil veksle mellem teori og praktiske øvelser
 • Der vil på kurset blive lagt stor vægt på vidensudveksling og dialog
 • Kurset afholdes i en glad og afslappet atmosfære
 • Vi vil opleve forskelligheder og erfaringer gennem et sundt samspil på kurset

MÅLGRUPPE:
Kurset henvender sig til tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, samt andre tillidsvalgte, der i det daglige arbejder med at forbedre trivslen på jobbet, og hjælper med at holde stress og sygdom væk fra arbejdsmiljøet. Det er en forudsætning, at du har deltaget på Stressvejlederen II.

UNDERVISERE:
Pia Haandbæk, Dansk Metal.
Alex Haurand, Frispark.
Se tillige: www.frispark.com

TID OG STED:
Mandag den 15. april KL. 10.00 – onsdag den 17. april kl. 11.30 (internatkursus).

Metalskolen Jørlunde, Slagslundevej 13, 3550 Slangerup.

Tilmelding på FIU-nr.: 5207 24 00 24

Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

TOVHOLDER:
Pia Haandbæk, Dansk Metal.
Spørgsmål kan mailes til: piha@danskmetal.dk