Kategorier

Stressvejlederen II

mandag 21. oktober 2024 - onsdag 23. oktober 2024 Metalskolen Jørlunde, Slagslundevej 13, 3550 Slangerup.
– Fællesskab i forandring

BAGGRUND:
Dette er Stressvejlederens andet modul, hvor vi gennem hele kurset har fokus på dig, dine kollegaer og arbejdspladsen. Hverdagen er præget af ustandselige forandringer, og der kan være udfordringer med at få den rette sammenhæng
mellem arbejde- og familieliv. Mange bliver ramt af stress og heraf følgende sygefravær, som er alvorligt og omkostningsfyldt for den enkelte og arbejdspladsen. Derfor skal tillids- og arbejdsmiljørepræsentanten være rustet til handling, inden skaden sker. Du får viden og værktøjer, som du kan tage i anvendelse, når uhensigtsmæssige og belastende situationer opstår på arbejdspladsen. Vi har igen ligestilling i fokus, for derigennem kan vi vise forståelse, skabe respekt og ligeværd mellem mennesker.

UDBYTTE:

 • Din allerede godt fyldte stressværktøjskasse vil efter kurset indeholde ekstra værktøjer, som er med til, at du kan udfylde dit hverv som tillids- og arbejdsmiljørepræsentant
 • Du vil opleve, at du naturligt ser verden og dens forandringer og problemstillinger med blik for menneskers forskelligheder. Derved kan vi indgå i positive samspil med mennesker uanset forskellighed i køn, etnicitet, seksualitet eller andet
 • Dine omgivelser vil opleve dig som en værdifuld nøgleperson og udvise respekt for dine færdigheder, da det vil skinne igennem, hvor virkningsfulde dine redskaber er
 • Problemer kan takles, og forandringer kan formes, til glæde for alle parter
 • I invitationen bliver du opfordret til at tage problemstillinger omkring stress og køn med på kurset. Da problemstillingerne kommer fra din hverdag, kan du med hjælp fra os og kursusdeltagerne udvikle løsningsmodeller, som du direkte kan tage med hjem og anvende
 • Kurset åbner mulighed for deltagelse i Stressvejlederen III, samt deltagelse i den årlige Stressvejlederkonference, som du finder her.

INDHOLD:

 • Dine oplevelser siden Stressvejlederen I
 • Forandringer og psykologien bag
 • Problemløsning
 • Stress og tænkning
 • Skab sindsro gennem accept
 • Psykisk arbejdsmiljø og samspillet mellem tillids- og arbejdsmiljørepræsentanten
 • Hjælp til en virksomhed i udfordringer
 • Mobning og stress
 • Meditation skaber nærvær

FORM OG METODE:

 • Undervisningen vil veksle mellem teori og praktiske øvelser
 • Der vil på kurset blive lagt stor vægt på vidensudveksling og dialog
 • Kurset afholdes i en glad og afslappet atmosfære
 • Kursusmaterialet vil blive udleveret på kurset

TID OG STED:
Mandag den 21. oktober kl. 10.00 – onsdag den 23. oktober kl. 11.30 (internatkursus).

Metalskolen Jørlunde, Slagslundevej 13, 3550 Slangerup.

Tilmelding på FIU-nr.: 5207 24 00 22

Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

TOVHOLDER:
Pia Haandbæk, Dansk Metal.
Spørgsmål kan mailes til: piha@danskmetal.dk